In één klap minder regels: 14 beleidsstukken geschrapt

De gemeenteraad heeft vanavond vijf nota’s geschrapt, nadat het college er al negen naar de prullenmand had verwezen. De stapel geschrapte regelgeving is vuistdik: het gaat om ongeveer 600 pagina’s aan onnodig en overbodig beleid in het ruimtelijk domein.

De VVD is erg blij dat er werk gemaakt wordt van het verminderen van de regeldruk in de stad. “De dikke stapel beleidsstukken die nu is geschrapt, is wat de VVD betreft pas het begin”, zegt VVD-fractievoorzitter Dimitri Gilissen. “Er zijn nog veel meer regels die de stad en haar bewoners onnodig belemmeren en nieuwe initiatieven in de weg staan.”

Al eerder heeft de VVD bepleit dat bij elk voorstel dat in de raad besproken wordt van te voren duidelijk in kaart wordt gebracht wat de consequenties zijn voor bewoners en ondernemers. Gilissen: “Ruimte bieden voor groei en initiatief kan alleen als je vertrouwen hebt in het zelforganiserend vermogen van de stad. De VVD zet het mes in onnodig en overbodig beleid.”

Zet cookies aan om de video te tonen.