Utrecht maakt ruimte voor groei mobiliteit

Utrecht is een van de sterkst groeiende steden van ons land en heeft daardoor te maken met een forse toename van de mobiliteit. Met het nieuwe, slimme vervoersplan wordt die toename gefaciliteerd. De VVD is tevreden dat het plan niet alleen voor fiets en OV, maar ook voor het autoverkeer de nodige ruimte biedt.

Utrecht groeit in de komende jaren van 330.000 naar 400.000 inwoners. “Al die extra inwoners moeten zich ook goed en veilig van A naar B kunnen verplaatsen, met het vervoersmiddel van hun keuze”, zegt VVD-raadslid André van Schie. “Dit plan zorgt daarvoor, zonder de stad op slot te gooien voor auto’s. Utrechters kunnen ook in de toekomst met de auto naar hun werk.”

Geen doorgaand verkeer
De VVD wijst erop dat het plan expliciet noemt dat automobilisten die uit Utrecht komen of op een bestemming in Utrecht moeten zijn, welkom blijven. “Doorgaand verkeer zal echter een route over bijvoorbeeld de snelweg moeten zoeken”, aldus Van Schie. “Dankzij de verbreding van de A27 en het opwaarderen van de Noordelijke Randweg Utrecht wordt dat ook beter mogelijk.”

De gemeente gaat de komende tijd meten hoeveel doorgaand verkeer op de wegen in Utrecht rijdt. Aan de hand van analyses daarvan worden dan maatregelen uitgewerkt om het doorgaand verkeer naar de snelweg te verwijzen. Van Schie: “Zo blijft Utrecht ook met de auto bereikbaar. Een goede autobereikbaarheid is immers de randvoorwaarde voor een sterke economie en het creëren van meer werkgelegenheid.”

Concrete maatregelen
De komende tijd gaat de gemeente aan de slag met het uitwerken van concrete maatregelen die in het mobiliteitsplan passen. Het kan dan gaan om een nieuwe inrichting van wegen en kruispunten, zodat de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Ook voor bijvoorbeeld het Westplein komt een apart voorstel, gebaseerd op het nieuwe mobiliteitsplan en verkeerscijfers.

Goede autobereikbaarheid van de binnenstad voor de automobilist is een voorwaarde voor de VVD om in te stemmen met de uitgewerkte plannen voor het Westplein. Van Schie: “Minder banen op het Westplein is tot daar aan toe, maar het mag geen banen kosten in onze binnenstad.”