Máximapark mogelijk prachtige plek voor beeldentuin Jits Bakker

De VVD wil de beeldentuin van Jits Bakker in De Bilt voor de regio bewaren. Ze vraagt te onderzoeken of de beelden een plek kunnen krijgen in het Máximapark.

© Foto Johan de Boer

De beeldentuin “JitsArt” bij landgoed Beerschoten bestaat uit ruim 30 objecten van brons en marmer van de internationaal vermaarde kunstenaar Jits Bakker. In de media verschenen verschillende artikelen waaruit blijkt dat de collectie waarschijnlijk vertrekt uit het natuurpark in De Bilt. De VVD-fractie in de Utrechtse gemeenteraad wil de collectie graag behouden voor de regio.

Woordvoerder André van Schie “De monumentale beelden horen thuis in onze regio en zouden voor het Utrechtse publiek zichtbaar en toegankelijk moeten blijven.”

Volgens de VVD-fractie is er een prachtige kans om de beeldentuin integraal te behouden door deze een plek te geven in het Máximapark. De bronzen beelden uit de collectie blaken van levenslust, beweging en uitbundigheid terwijl de marmeren beelden tederheid en warmte uitstralen. Dat past heel mooi bij het Maximapark.

Van Schie: “Het Máximapark is een bruisende plek voor recreatie, natuur- en cultuurbeleving. De beelden van Jits Bakker zouden daar uitstekend passen!”

Uit een eerste contact met Parkorganisatie Máximapark, blijkt dat er zeker kansen zijn. Het zou volgens hen ook een mooie kans zijn met het zojuist gevormde publiek-private samenwerkingsverband “Parkorganisatie Máximapark” in de praktijk een uitbreiding van het park te realiseren.

De VVD vraagt daarom aan het college om met alle betrokken partijen te overleggen of het mogelijk is de beeldentuin in te passen in het mooiste park van Nederland.