‘Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in Utrecht’

De fracties van VVD en D66 in de Utrechtse gemeenteraad maken zich zorgen over de bescherming van persoonsgegevens door de gemeente Utrecht. De partijen zijn bezorgd naar aanleiding van een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens dat dinsdag werd gepubliceerd.

De gemeente Utrecht is een van de gemeenten die de Autoriteit Persoonsgegevens onderzocht. De Autoriteit stelt vast dat geen van de onderzochte gemeenten een duidelijk beeld heeft van gegevens die verwerkt mogen worden over inwoners die bijvoorbeeld ondersteuning nodig hebben.

VVD en D66 zijn ‘onaangenaam verrast’ en vragen het stadsbestuur om opheldering. Ze willen dat de gemeente Utrecht zorgvuldiger omgaat met de gegevens van haar inwoners en duidelijke richtlijnen opstelt. De twee partijen stellen daarom vragen aan het stadsbestuur.

VVD-raadslid Judith Tielen: “De VVD wil dat inwoners eigenaar zijn van hun persoonsgegevens en zelf bepalen welke informatie met wie wordt gedeeld. Privacygevoelige informatie mag niet zonder hun expliciete toestemming met anderen worden gedeeld.”

D66-raadslid Susanne Schilderman: “De overheid moet terughoudend zijn met het verwerken van persoonsgegevens. Dat uitgangspunt moet de norm zijn in de gemeentelijke organisatie. D66 vindt het belangrijk dat er snel meer privacy-bewustzijn in de organisatie gecreëerd wordt.”

Onderzoek
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onderzocht hoe gemeenten persoonsgegevens verwerken in het kader van de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie en de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten (samen ‘het sociaal domein’ genoemd). In het onderzoeksrapport staat dat geen van de 41 onderzochte gemeenten een duidelijk beeld heeft van welke gegevens zij in het sociaal domein mogen verwerken, voor welke doelen zij dit mogen doen en op basis van welke grondslagen. Ook heeft geen van de gemeenten duidelijk bepaald wanneer iemand wel of geen toestemming moet geven.