Meer duidelijkheid over welstandseisen

Inwoners die in Utrecht aanpassingen aan hun woning willen doen stuiten op welstandscriteria die weinig houvast geven: de criteria zijn omvangrijk en vaag. Uit het laatste onderzoek dat onder aanvragers van omgevingsvergunningen is gedaan, bleek grote onvrede over de welstandstoetsing. De VVD heeft samen met D66, CDA en Student & Starter schriftelijke vragen gesteld over de ondernomen acties naar aanleiding van dit onderzoek. Daarbij wordt er aangedrongen op een nieuw onderzoek onder gebruikers om tot verbeteringen te komen.

Op basis van contacten met inwoners en een bestudering van gemeentelijke websites heeft de VVD grote twijfels of en zo ja, wat er met de uitkomsten van het onderzoek uit 2012 is gedaan. Onduidelijkheid over de criteria maakt mensen terughoudend om omgevingsaanvragen in te dienen. Ook kan deze onduidelijkheid leiden tot extra kosten voor de aanvragers.