VVD: zorgen over economische positie Utrechtse Binnenstad

De VVD wil opheldering van het college over de economische gevolgen van de mobiliteitskeuzes voor de Binnenstad. De fractie stelt vragen naar aanleiding van een recent onderzoek van onderzoeksbureau Strabo naar de autobereikbaarheid van de Binnenstad.

In opdracht van Centrum Management Utrecht (CMU) heeft Strabo passantenonderzoek verricht. Een van de conclusies is dat “bereikbaarheid, parkeren en auto’s van essentieel belang” zijn voor een economisch vitale binnenstad. Uit het onderzoek blijkt verder dat het aandeel autobezoekers de afgelopen 6 jaar is teruggelopen van 15% naar 11% terwijl autobezitters zorgen voor flink méér omzet per bezoek. Zo geeft een bezoeker die met de auto komt gemiddeld twee keer meer uit dan een bezoeker die met het openbaar vervoer komt.

Raadslid en woordvoerder verkeer Andre van Schie: “De VVD wil dat het college onderzoekt of meer en betere parkeervoorzieningen aan de rand van de Binnenstad en bij de Jaarbeurs een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van het aantal bezoekers en toeristen.” De VVD vraagt het college concrete stappen te zetten om de verwijzing van inkomende automobilisten naar de dichtstbijzijnde, vrije parkeerplaats via een verkeersverwijzingssysteem zo snel mogelijk te realiseren.

De liberalen willen voor de raadsbehandeling van het nieuwe verkeersplan van het college weten welke conclusies het verbindt aan het Strabo-onderzoek en de constatering dat een verschuiving van openbaar vervoer en fiets naar auto gevolgen kan hebben voor de omzet en werkgelegenheid in de Binnenstad.

Fractievoorzitter en woordvoerder economie Dimitri Gilissen: “Het college zal moeten aantonen dat het nieuwe verkeersplan niet ten koste gaat van banen in onze Binnenstad.”