Utrecht houdt koers en investeert in veilige, schone en groeiende stad

De VVD is tevreden met de voorstellen die het stadsbestuur vandaag in de Voorjaarsnota 2016 presenteert. Utrecht houdt koers en er wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in meer banen, veiligheid en de openbare ruimte.

Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: “De VVD is tevreden dat het college ook de komende jaren meer geld uittrekt voor een veilige en schone stad. Utrecht blijft werk maken van meer banen en investeert in de economische aantrekkingskracht van de stad.”

Banen: kansen voor iedereen
De inzet van de stad om meer banen te creëren begint zijn vruchten af te werpen. Afgelopen jaar werden er via het Lokaal Economisch Fonds maar liefst 400 structurele banen en ruim 100 leerwerk- en stageplekken gerealiseerd. Gilissen: “Om nog meer Utrechters aan het werk te krijgen trekt het college tot en met 2018 maar liefst € 5,4 mln uit om meer werkgelegenheid aan te trekken en Utrecht op de kaart te zetten.” Zo investeert de stad in stadspromotie, het aantrekken van nieuwe (sport-) evenementen en industriegebied Lage Weide.

Veiligheid: meer geld voor Overvecht
Het Utrechtse stadsbestuur trekt tot en met 2018 € 3,75 mln uit voor het vergroten van de veiligheid in de stad. Van dit bedrag komt € 1,25 mln ten goede aan de wijk Overvecht. Het college geeft daarmee invulling aan de motie die de VVD eerder dit jaar indiende waarin het college werd opgeroepen om te investeren in de wijk Overvecht.

Openbare ruimte: water in de Singel
Dit en komend jaar trekt het college een bedrag uit van € 3,7 mln voor investeringen in de openbare ruimte. Met dit geld wordt onderhoud gepleegd aan Domplein, Vaartscherijnbrug en Vondelbrug. Daarnaast komen er toiletvoorzieningen in de Utrechtse parken. “De VVD is blij dat het college de resterende € 9 mln beschikbaar stelt waardoor uiterlijk 2020 weer water stroomt in de Catharijnesingel. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van de stad in vervulling en maakt de VVD haar verkiezingsbeloftes waar”, aldus Gilissen.

Zorg om toenemende schuld
De VVD is minder blij met de keuze van het college om nu geld te lenen voor de bereikbaarheidsmaatregelen Utrecht West en de Van Zijstweg. Mede als gevolg hiervan stijgt de nettoschuld van de gemeente naar € 1,087 mld. Utrecht houdt daarmee de grootste nette schuldquote van de vier grote steden (80%). Het college ziet zich hiertoe genoodzaakt doordat in de afgelopen jaren veel geld uit de reserve is onttrokken voor andere doeleinden.