VVD ziet vermoedens over milieuzone bevestigd

De Utrechtse VVD is niet verbaasd dat de milieuzone in de binnenstad nauwelijks effect op de luchtkwaliteit heeft. TNO publiceerde donderdag een rapport waarin de vermoedens van de VVD werden bevestigd: de luchtkwaliteit is niet aantoonbaar verbeterd door de milieuzone.

Uit de rapportage blijkt dat Utrecht op één plek na ruimschoots aan de Europese normen voor luchtkwaliteit voldoet. Met name de verschoning van de stadsbussen heeft daar sterk aan bijgedragen. Bij de meetlocatie bij Vredenburg is de luchtkwaliteit bijvoorbeeld met bijna 20 procent verbeterd.

“De milieuzone draagt maar een heel klein beetje bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit en is zelfs niet duidelijk meetbaar”, zegt VVD-raadslid Van Schie. “Dat vermoeden hadden wij al toen wij in 2013 tegen de invoering van de milieuzone stemden.” Een tweederde meerderheid van de gemeenteraad stemde toen wel voor invoering.

De VVD wijst erop dat er een moment komt waarop de milieuzone overbodig wordt. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de luchtkwaliteit de komende jaren vanzelf verbetert doordat de verschoning van auto’s doorzet. Van Schie: “De VVD wil daarom graag dat de gemeente onderzoekt wanneer dat moment komt, zodat de stad van deze tijdelijke maatregel kan worden verlost.”

De VVD wil naar aanleiding van de conclusies van TNO verder praten in de Utrechtse raad over nut, noodzaak en reikwijdte van de milieuzone. In het coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP is afgesproken dat de milieuzone jaarlijks wordt geëvalueerd.