Meer banen, minder betuttelen

Utrecht ligt op koers. De stad groeit en er wordt weer geïnvesteerd in veiligheid, bereikbaarheid en meer banen. Toch vindt de VVD dat er nog genoeg te doen is. Er zijn nog steeds te veel Utrechters zonder baan en de groep mensen die het gevoel heeft buitenspel te staan groeit. Door middel van minder bemoeizucht van de gemeente, meer investeringen in de openbare ruimte en het creëren van werkgelegenheid wil de VVD hier verandering in aanbrengen.

Minder regels
“In een vrije en welvarende stad maken mensen zelf hun eigen keuzes. De VVD ziet niks in een overheid die het altijd beter weet en bepaalt hoe je je leven moet leiden”, aldus fractievoorzitter Dimitri Gilissen. “De VVD maakt zich grote zorgen over de toenemende bemoeienis van de gemeente over de keuze hoe je leeft en beweegt. Dit geldt ook voor de ondernemers in de stad. Ondernemen in Utrecht moet een feest zijn en de VVD vindt dat de gemeente alles in het werk moet stellen om ondernemen in Utrecht zo makkelijk mogelijk te maken. Dit betekent onnodige drempels en regels wegnemen en als gemeente niet zelf concurreren met bedrijven.”

Veiligheid
Geen vrijheid zonder veiligheid. Daarom is de VVD blij dat het college de komende twee jaar € 3,75 miljoen extra investeert in de veiligheid van de stad. Hierbij wordt er gehoor gegeven aan het verzoek van de VVD om meer te investeren in de wijk Overvecht. “Toch baart de storm van autobranden die onze stad teistert de VVD zorgen”, zegt Gilissen. “De VVD wil dat het college alles uit de kast haalt om deze vorm van straatterreur een halt toe te roepen.

Werkgelegenheid
In de afgelopen jaren zijn er in Utrecht, mede dankzij het Lokaal Economisch Fonds, 400 structurele banen en ruim 100 leer- en stageplekken gecreëerd. Desalniettemin steekt het de VVD dat er nog steeds bijna 10.000 mensen werkeloos zijn. “De grootste uitdaging voor de komende twee jaar is volgens de VVD het aan het werk krijgen van de groep van 5.000 Utrechters die langdurig in de bijstand zit” aldus Gilissen. De partij wil een deltaplan om deze groep weer perspectief te bieden.

Investeringen openbare ruimte
Utrecht moet een schone en leefbare stad blijven. De VVD is blij dat het geld voor de Catharijnesingel eindelijk is gevonden en het water uiterlijk in 2020 weer in de Singel stroomt. Daarnaast trekt het stadsbestuur meer geld uit voor het onderhoud van de openbare ruimte. Tijdens het raadsdebat heeft de VVD aandacht gevraagd voor het groot onderhoud van de Domtoren. Gilissen: “De VVD wil dat de Domtoren zoveel mogelijk toegankelijk blijft en het college onderzoekt welke activiteiten er voor kunnen zorgen dat de Dom tijdens het onderhoud het stralende middelpunt van Utrecht is en blijft.”

Zet cookies aan om de video te tonen.