[Blog] Stop oneerlijke boetes

De gemeente Utrecht gebruikt ‘mystery guests’ om te onderzoeken of Utrechtse horecaondernemers hun alcoholdrinkende klanten op leeftijd controleert. Hierbij maakt het niet uit of iemand 16 of 21 jaar blijkt te zijn. De gemeente Utrecht maakt bij het beboeten dus geen onderscheid of iemand alcohol zou mogen drinken of niet. Niet controleren is een boete voor de ondernemer. Een onzinnige manier van handhaven.

Sinds 1 januari 2014 is de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar verboden in Nederland. Je zou zeggen dat dit een heldere regel is en makkelijk te handhaven voor gemeenten: drink je alcohol in een kroeg ben je jonger dan 18? Dan volgt er een boete voor de drinker en de ondernemer. Wat sommige gemeenten vergeten is dat de ondernemer geen boeman is, maar een partner bij het zorgen dat horecawetgeving wordt nageleefd. Samenwerking tussen gemeente en ondernemers is cruciaal om de gewenste cultuuromslag in de horeca en onder jongeren te bereiken.

In Utrecht maakt de gemeente het horecaondernemers lastig. Wordt er in de horeca alcohol verkocht aan iemand die 21 jaar is, en alcohol mag drinken, maar is zijn ID niet gecheckt, dan krijg je een boete. En fors ook, de geldboetes beginnen bij 1.300 euro. Het is hetzelfde idee als dat NS conducteurs een boete zouden krijgen als ze niet alle reizigers controleren op een geldig vervoersbewijs. Er wordt dan beboet voor iets, wat niet mis is gegaan.
Alcohol verkopen aan iemand van 21 jaar is volledig legaal. Blijkbaar heeft het barpersoneel de leeftijd goed ingeschat, dat is toch juist goed? Er ontstaat pas een probleem wanneer er alcohol wordt verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.

Twee jaar geleden gebruikte de gemeente Utrecht ook al mystery guests. Jongeren van toen 16 en 17 jaar kregen de opdracht van de gemeente om alcohol in Utrechtse horeca te kopen. Als dit zou lukken, kreeg die horecaondernemer een boete. Dit gebeurde onder meer in café ‘Stairway to Heaven’ van Henk Westbroek. Deze manier van handhaven, het inzetten van minderjarigen, bleek juridisch niet houdbaar en onrechtmatig. De gemeente zou door het inzetten van minderjarigen verboden gedrag uitlokken en dat is weer bij wet verboden. Om die reden is de gemeente overgegaan op het inzetten van mystery guests van 18 jaar en ouder.

Deze meerderjarige mystery guests geven vervolgens aan de gemeente door waar er wel of niet om hun ID werd gevraagd. Hiermee wordt gecontroleerd of er wordt gecontroleerd op momenten waarop eigenlijk niet gecontroleerd had hoeven worden. Handhaven op het handhaven. Dubbelzinniger kan bijna niet.

Veiligheidspartij VVD zal je niet snel horen klagen over dat er teveel gehandhaafd wordt, maar dan moet het wel eerlijk. Deze manier van handhaven is oneerlijk en niet doeltreffend. Gemeente stop met dit onzinnige handhaven en besteed de kostbare tijd van handhavers aan echte criminelen!