Bijstandsfraude mag niet lonen

In 2015 heeft Utrecht 47 uitkeringen stopgezet of aangepast in verband met bijstandsfraude. Reden hiervoor was het hebben van vermogen of bezit in het buitenland. Uit onderzoek van De Telegraaf blijkt dat er géén boete of terugvordering is geëist van deze 47 betrokken personen. De VVD vindt dat fraudeplegers straf verdienen en dat teveel betaalde bijstand moet worden teruggevorderd. Aanleiding voor schriftelijke vragen.

© Pixabay.com

Raadslid Judith Tielen: “Fraude ondermijnt het draagvlak onder de sociale zekerheid. Ik wil van het college weten wat zij gaan doen om er voor te zorgen dat bijstandsfraude door het niet opgeven van bezit en vermogen in het buitenland wordt opgespoord en aangepakt.” Ook wil de VVD weten wat de reden is dat het bedrag aan teruggevorderde bijstand de afgelopen jaren is gedaald.