VVD wil opheldering over gang van zaken expatkrant

De VVD wil opheldering van het college hoe het besluit tot stand is gekomen om een Engelstalige krant, speciaal bedoeld voor expats in Utrecht voor een bedrag van 3 ton te subsidiëren.

Onlangs werd bekend dat Stichting Cultuur Promotie Utrecht (SCU) een bijdrage krijgt van de gemeente om een Engelstalige krant te maken en dat het eerste exemplaar voor 1 september a.s. te verkrijgen is.

In onze stad zijn meer dan 5000 expats werkzaam, van heinde en ver komen ze naar Utrecht; het hart van de meest competitieve regio van Europa. Voor deze grote groep expats zijn er veel voorzieningen waar de gemeente Utrecht een bijdrage aan levert zoals de Internationale School en het Expat Center.

Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: “De VVD draagt alle initiatieven die een bijdrage leveren aan het goed informeren van expats en hun familieleden een warm hart toe, maar vraagt zich wel af waarom de gemeente juist dit initiatief steunt.” Zo was er eerder al een initiatief van De Utrechtse Internet Courant (DUIC) samen met andere partijen om tot online krant voor expats te komen dat niet op steun van de gemeente kon rekenen.

 “De VVD wil weten of de gemeente objectief de haalbaarheid van deze en andere initiatieven heeft getoetst en welke overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld”, aldus Gilissen. “Daarnaast wil de VVD graag weten of beide initiatieven gelijkwaardig behandeld zijn en waarom de gemeente ervoor gekozen heeft het initiatief van SCU financieel te steunen.”