Neem advies Rekenkamer over: meer maatwerk bij huishoudelijke hulp

‘Onvoldoende maatwerk toegepast’ is de conclusie van de Utrechtse Rekenkamer, die in opdracht van de gemeenteraad onderzoek deed naar de hulp bij de huishouding. In dit onderzoek staat de beleving van Utrechters ten aanzien van de kwaliteit, toegankelijkheid en hoeveelheid van de hulp bij de huishouding centraal. Daarnaast heeft de Rekenkamer zich gebogen over de uitgaven in relatie tot de financiële opdracht en de vraag uit de stad. De VVD is positief over het feit dat het college van B&W het advies ‘meer maatwerk’ meteen al invoert.

De verantwoordelijkheid en de kosten voor de hulp bij de huishouding zijn sinds de decentralisatie van zorg in 2015 geheel bij de gemeente komen te liggen. Dit onderzoek geeft goed aan wat goed en minder goed is gedaan door de gemeente Utrecht. ‘De VVD is steeds kritisch geweest op de kwaliteit en de kosten voor deze vorm van thuisondersteuning’, licht raadslid Judith Tielen toe. ‘De kwaliteit van de ondersteuning wordt goed beoordeeld. We zijn teleurgesteld dat inwoners aangeven zich onvoldoende serieus genomen te voelen als het gaat om hulp bij de huishouding. Wat de VVD betreft ligt daar echt een opgave voor aanbieders en de gemeente..’

Het college van B&W geeft aan dat het naar aanleiding van het onderzoeksrapport aanpassingen doet: elke aanvraag wordt ondersteund met een huisbezoek en de samenwerking met professionals in de zorg, zoals het buurtteam en de huisarts, wordt verbeterd. Op die manier ontstaat meer maatwerk.
Judith Tielen: ‘Meer maatwerk vinden we belangrijk. De VVD wil wel graag inzicht krijgen in wat de financiële consequenties van deze aanpassingen zijn. Het zou immers jammer zijn als de huisbezoeken veel extra mankracht en geld kosten die ook aan hulp of andere directe ondersteuning besteed kunnen worden.’

De VVD ondersteunt de conclusie van de Rekenkamer dat de financiële onderbouwing van de uitgaven en bezuinigingen beter moet. ‘Wat ons betreft is pas daarna mogelijk te bepalen of de VVD het eens is met de conclusie dat de bezuinigingen onnodig waren’, aldus Tielen.