VVD vraagt opheldering over aanbesteding Ravellaan 96

Begin 2015 is de tijdelijke transformatie van het oude gemeentekantoor aan de Ravellaan 96 gegund na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure . De VVD wil opheldering van het college over de gang van zaken en het vermoeden dat de aanbestedingsprocedure mogelijk ‘vervuild’ is door het gebruik van publieke middelen.

De VVD heeft signalen ontvangen dat er mogelijk eerder (subsidie-)afspraken zijn gemaakt met een van de biedende partijen. De inschrijving van winnende partij om te mogen werken aan de transformatie van het pand op de Ravellaan lijkt dus mede mogelijk gemaakt door publieke middelen. Volgens de VVD is dit in strijd met de Wet markt en overheid en dat daardoor de aanbestedingsprocedure is verstoord: andere partijen hebben namelijk niet de mogelijkheid gehad om beroep te doen op gemeentelijke subsidiegelden en hadden daardoor geen eerlijke kans.

Raadslid Lex van Eijndhoven: “De VVD wil dat het college de regels over dergelijke openbare aanbestedingen gaat aanscherpen, zodat het niet mogelijk is dat een organisatie die zelf subsidie ontvangt van de gemeente kan mee dingen naar een openbare gemeentelijke aanbesteding.“