VVD houdt koers en investeert in een veilig, gezond en bereikbaar Utrecht

Tijdens de programmabegroting wordt de begroting voor het jaar 2017 vastgesteld in de raadsvergadering. Ondanks dat de VVD tevreden gestemd is door vele toezeggingen uit het college, is er altijd ruimte voor verbetering.

Veiligheid en bewonersparticipatie
Utrecht wordt steeds veiliger door de inzet van agenten en toezichthouders, waarvoor wij grote waardering hebben. Desondanks is er in Utrecht nog steeds sprake van een reeks autobranden die onopgelost blijven. De VVD hoopt dat hier eindelijk een einde aan gaat komen. De VVD wil meer bewoners van Utrecht betrekken bij de besluitvorming.  Daarom hebben we een voorstel ingediend om te gaan werken met internetconsultatie; hiermee kan iedereen digitaal meedenken over nieuwe voorstellen en concrete verbeteringen of nieuwe initiatieven aanleveren.

Sport, Volksgezondheid en (Jeugd)zorg
De VVD is van mening dat sport en beweging belangrijk is voor de volksgezondheid. Daarom willen we graag dat sport en bewegen een kernthema wordt in de begroting van 2017. Daarnaast is focus een sleutelwoord en willen we toewerken naar een rookvrije generatie, waarbij het van belang is dat er meer geld gaat naar de tabakspreventie.

Mobiliteit  en parkeren
De bereikbaarheid van Utrecht kent nog steeds grote problemen. Dit is ook het geval bij het Utrechts Science Park. De VVD wil dat daar op korte termijn een aanpak komt om de doorstroming voor de auto’s en de fiets te verbeteren. De bereikbaarheid moet in heel Utrecht voor zowel fiets, auto als OV beter worden. We blijven ook aandringen op het snel invoeren van slimme verkeersmanagmentsystemen, in vele gevallen kan het verkeer beter op elkaar afgestemd worden en de reistijd verkorten. 

Domtoren
Utrecht is een stad met in het middelpunt de Domtoren, een toren waarvan de VVD het van belang vindt dat we er zorg voor dragen dat we genoeg financiële middelen vrijmaken om de Domtoren te behouden in al zijn glorie.  De VVD wil dat Utrechters zich trots kunnen voelen. “Utrecht is een gave, liberale stad waarin we naar elkaar omkijken, die koers willen we bij de VVD graag vasthouden. We somberen en betuttelen niet, maar geloven in de vrije en verantwoordelijke keuze van de Utrechters zelf”, aldus fractievoorzitter Dimitri Gilissen.