VVD wil meer zicht op terugkerende jihadisten

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft recent zijn zorgen uitgesproken over Nederlandse strijders in Syrië die proberen terug te keren naar Nederland. Bewoners in grote steden worden opgeroepen om signalen van terugkeerders te melden. De Utrechtse VVD wil van het stadsbestuur weten op welke wijze Utrecht zich voorbereidt op terugkeer van jihadisten en de (mogelijke) dreiging die hiervan uitgaat. Daarover stelt de VVD vandaag vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

In het meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN 43) van 14 november jl. is te lezen dat terreurbestrijders in Nederland vooral bezorgd zijn over Nederlandse strijders in Syrië die proberen terug te keren naar Nederland. ‘Terugkerende jihadisten mogelijke bedreiging voor Nederland’, luidde de kop boven het begeleidende nieuwsbericht van de NCTV.

Raadslid Queeny Rajkowski: “Voor de VVD staat de veiligheid van de stad en haar bewoners voorop. Wij willen
weten hoe het college de risico’s van terugkeerders in kaart heeft gebracht en welke dreiging hiervan uitgaat.” Ook wil de partij weten in hoeverre terugkeerders kunnen worden onderworpen aan verplichte deelname aan deradicaliseringsprogramma’s.

“Terugkeerders zullen eerst verantwoording moeten afleggen over hun keuze af te reizen naar IS-gebied”, aldus Rajkowski. “Er kan wat ons betreft pas sprake zijn van terugkeer als vast is komen te staan dat ze geen gevaar vormen voor de samenleving en zich niet schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten.”