Versoepel regels voor mengvorm van winkel en horeca

De VVD en D66 fracties in de Utrechtse gemeenteraad pleiten voor soepelere regels die mengvormen van winkel en horeca mogelijk moet maken.

Het winkellandschap verandert. Consumenten trekken zich niets aan van de scheiding tussen soorten producten en diensten, en winkelen draait steeds meer om beleving, sfeer en kwaliteit. Een divers winkelaanbod is belangrijk want dit houdt een winkelcentrum of –gebied aantrekkelijk en verhoogt de levendigheid in de wijk.

Ondernemers willen graag aan de slag met vernieuwende mengvormen, ook wel blurring genoemd, maar lopen aan tegen verstikkende regelgeving. Zowel landelijke regelgeving, bijvoorbeeld de drank- en horecawet, als lokale regelgeving staan deze vernieuwingen in de weg. VVD-fractievoorzitter Dimitri Gilissen: “Wij roepen het college op de mogelijkheden te onderzoeken om mengvormen in de retail, horeca en dienstverlening mogelijk te maken”.