Fietsers horen thuis op fietspad niet op rijbaan

De VVD Utrecht maakt zich zorgen over het feit dat vanaf volgend jaar snelle elektrische fietsen, zogenaamde speed pedelecs, op een groot aantal wegen in Utrecht op de rijbaan moeten gaan rijden in plaats van op het fietspad. Volgens de VVD gaat dit ten koste van de verkeersveiligheid en de doorstroming van het overige verkeer.

Een speed pedelec of high speed e-bike is een elektrische fiets waarmee snelheden tot 45 kilometer per uur mogelijk zijn. Deze  voertuigen vallen vanaf 1 januari 2017 wettelijk onder de voertuigcategorie bromfietsen. Een speed pedelec moet vanaf dan een geel kentekenplaatje hebben en de bestuurder wordt verplicht om een speciale helm te dragen. Aangezien brommers in Utrecht sinds het voorjaar op de rijbaan moeten rijden verwacht de VVD grote problemen als deze regel ook voor de speed pedelec gaat gelden.

 Uit onderzoek van Grontmij blijkt dat het erg onverstandig is om de speed pedelec op de rijbaan te laten rijden omdat het snelheidsverschil met het autoverkeer veel te groot is. “Het merendeel van de speed pedelec bestuurders is onvoldoende in staat mee te komen met andere gemotoriseerde voertuigen en dit kan voor hinderlijk en gevaarlijke verkeerssituaties kan zorgen met alle gevolgen van dien”, aldus Raadslid André van Schie. Vele bestuurders melden dan ook zich onveilig te voelen en slechte ervaringen te hebben met het autoverkeer.

 Van Schie: “De gemeente Utrecht stimuleert nadrukkelijk op het gebruik van de (snelle) elektrische fiets als alternatief voor de auto, maar er zullen veel speed pedelec bestuurders afhaken voor woon – werk verkeer als zij binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden.” De VVD Utrecht denkt dat het beter is om de snelle fietser te vertrouwen en de vrijheid te bieden te kiezen welke positie op de weg het beste past bij zijn of haar rijgedrag.

 De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld en wil van het college weten hoe er wordt omgegaan met de nieuwe regels en wat dit gaat beteken voor de veiligheid en de doorstroming van het verkeer.