Meer geld voor een schoon en mooi Utrecht

Utrechtse politieke partijen hebben vandaag besloten over hoe Utrecht er in de komende jaren uit moet gaan zien. Op initiatief van de VVD besloot de gemeenteraad meer geld te steken in de kwaliteit van de openbare ruimte.

In de Nieuwe Ruimtelijke Strategie Utrecht (NRSU) legt de gemeente vast hoe de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente de komende jaren wordt vormgegeven. Daarbij focust de gemeente op drie economische ontwikkelingsgebieden: Stationsgebied, Utrecht Science Park en Leidsche Rijn Centrum. Met name de realisatie van voorzieningen waar in Leidsche Rijn veel behoefte aan is, verdient wat de VVD alle aandacht.

Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: “De VVD wil dat er meer wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van en het onderhoud van de openbare ruimte en groen. We willen schone, hele en veilige straten, pleinen en parken."

De jaarlijkse investering in onderhoud en beheer van groen en openbare ruimte moet wat de VVD betreft beter passen bij de gewenste kwaliteit. De VVD wil daarom graag dat het college concreet aangeeft hoeveel geld er jaarlijks wordt besteed. Een motie daartoe werd breed ondersteund door de gemeenteraad. Gilissen: “Of je nou in De Meern, Lunetten of Zuilen woont: heel de stad verdient schonere en veiligere straten, parken en pleinen.”

 Het college zal in het voorjaar van 2017 aangeven op welke plekken de komende jaren extra wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte en het groen.

Een tweede voorstel van de VVD, om meer ruimte te bieden voor initiatieven uit de stad, kreeg ook de steun van de Utrechtse gemeenteraad. Zo komt er meer ruimte voor flexibel bestemmen en functiemenging. Gilissen: “Woon- en werkmilieus in de stad worden steeds diverser en veranderen door de vraag vanuit de stad en ontwikkelingen op de markt. Door slim te bestemmen en ruimte te bieden voor verschillende functies (denk aan horeca en detailhandel) maken we de stad voor iedereen aantrekkelijker.”