‘Nieuwe Havenverordening biedt meer ruimte, maar niet genoeg’

De nieuwe Havenverordening van Utrecht biedt meer ruimte op het water, maar gaat nog niet ver genoeg. Dat betoogde de VVD vanmiddag bij het bespreken van het nieuwe beleidsstuk.

© Bezoek-Utrecht.nl

De Utrechtse grachten en singels zijn uniek in de wereld en een prachtig watergebied voor recreatie. De VVD wil graag dat bewoners en ondernemers optimaal gebruik kunnen maken van dit water. Raadslid André van Schie: “Dit voorstel biedt meer ruimte voor ondernemers, stimuleert meervoudig gebruik van vaartuigen en is goed voor de hele toeristische sector.”

De VVD wil niet dat het hierbij blijft. “Op termijn verwachten we dat het hele beleidskader voor het commercieel gebruik van het Utrechts water op de schop gaat”, zegt Van Schie. “Dat nieuwe kader moet zorgen voor beter benutten, eerlijker beprijzen en duurzamer beheren.” De VVD vindt dat daarbij bijvoorbeeld ook gekeken moet worden naar de aanpak in Amsterdam.

In de huidige Utrechtse situatie hebben een beperkt aantal exploitanten binnen de open en gesloten rondvaart vergunningen voor onbepaalde tijd. Van Schie: “Dat zorgt voor onvoldoende marktprikkels en een ongelijk speelveld.”

Ook is er een groot verschil in financiële bijdrage vanuit de verschillende exploitanten: er zijn twee concessiehouders die de hoofdprijs betalen, terwijl alle andere ondernemers niet of nauwelijks voor het gebruik van het water betalen. “Dat terwijl de gemeente wel veel geld uitgeeft aan onderhoud en herstel van de wal- en kluismuren en ook met de dure uitbreiding van de singelstructuur zorgt voor meer mogelijkheden voor ondernemen op het water. Daar moeten ondernemers op gelijke voet aan bijdragen”, vindt Van Schie. De VVD-fractie pleit dan ook voor een eerlijker systeem waarbij alle ondernemers een bijdrage leveren.

De VVD-fractie is blij met de toezegging van wethouder Geldof dat er met de roeiverenigingen overlegd gaat worden over het gebruik van het Merwedekanaal en de gevolgen van de voorgenomen uitbreidingen van het aantal op- en afstapplaatsen voor verhuurboten voor de roeisport.