Voorjaarsnota 2015: Utrecht aan het werk

Meer geld voor veiligheid, de financiën op orde en investeren in werk en het internationale profiel van de stad. Met deze en andere maatregelen in de Voorjaarsnota is de VVD zeer tevreden. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: "Utrecht werkt verder aan een veilige en schone stad waarin meer banen en de initiatieven van bewoners en ondernemers centraal staan."

Investeren in een veilige en schone stad

De VVD is blij met de extra middelen die het college uittrekt voor de bestrijding van criminaliteit in de stad. Tot en met 2018 is 1,8 miljoen euro extra beschikbaar voor de succesvolle gebiedsgerichte aanpak. Hierin trekken gemeente, met politie en OM samen op om ondermijnende en georganiseerde criminaliteit te bestrijden. De coalitie, waarvan de VVD deel uitmaakt, trekt daarnaast de komende vier jaar nog eens 1,1 miljoen euro uit voor de lokale aanpak van radicalisering.

Om het niveau van ‘schoon’ op peil te houden zijn vanaf nu ook structureel middelen beschikbaar waarmee recht wordt gedaan aan de kwaliteit en het bijzondere karakter van de openbare ruimte in de Binnenstad en de grote winkelcentra. De VVD vult zo haar verkiezingsbelofte van een schone en veilige stad verder in.

Utrecht als internationale stad

Als in juli de Tour de France van start gaat is Utrecht 4 dagen lang het sportieve middelpunt van de wereld. Om de internationale profilering van de stad verder te versterken is er in 2015 en 2016 extra geld beschikbaar om samen met de partners in de stad te werken aan meer werkgelegenheid. Denk daarbij aan het aantrekken van buitenlandse bedrijven en het toerisme als groeimarkt.

Gilissen: "Na het instellen van het Lokaal Economisch Fonds met een ambitie om structureel meer banen te realiseren is dit een goede volgende stap om te zorgen dat meer Utrechters een baan krijgen en houden."

Bereikbare stad

Op het gebied van bereikbaarheid wordt de komende tij hard gewerkt aan betere plannen voor de herinrichting van wegen en fietspaden. De VVD ziet liever meer projecten in uitvoering dan dikke stapels plannen. De vijf actieplannen, zes gebiedsagenda’s en een nieuw gemeentelijk verkeersplan zal de VVD dan ook kritisch bekijken. Reizigers, bewoners en ondernemers moeten zo snel mogelijk baat hebben van investeringen in een bereikbare stad.

Financiën op orde, risico’s voorkomen

Het decentralisatiefonds wordt weer aangevuld tot een bedrag van 20 miljoen euro en het weerstandsvermogen blijft op niveau. Daarnaast spreekt de raad bij de Voorjaarsnota over een voorstel van het college om het (financiële) risicomanagement van de gemeente verder aan te scherpen. Wat de VVD betreft een goede gelegenheid om het debat aan te gaan over de manieren waarop de gemeente kan voorkomen dat financiële risico's hun schaduw vooruit werpen.

"De VVD wil meer ruimte voor Utrecht. De Voorjaarsnota is een goede stap in de richting van een gemeente die ruimte biedt en meer initiatief en verantwoordelijkheid bij de bewoners en ondernemers legt", vat Gilissen samen.

De Utrechtse gemeenteraad vergadert in de week van 15 juni over de Voorjaarsnota 2015 en de Jaarstukken 2014. Het slotdebat is op dinsdag 30 juni.