VVD wil eerlijke huurdersvertegenwoordiging

De VVD vindt dat de gevestigde orde van huurdersbelangen moet wijken voor een eerlijke belangenbehartiging van huurders in het overleg tussen gemeente en woningcorporaties. Daarmee is er wat de VVD betreft geen ruimte voor huurdersorganisatie De Bundeling om mee te praten over de prestatieafspraken van de woningcorporaties.

“De Bundeling is een op landelijk beleid gefixeerde lobbyclub die vooral de belangen behartigt van de zittende huurders”, betoogt raadslid Willem Buunk. “Naar mijn idee is De Bundeling teveel de vertegenwoordiging van de zittende huurders, die zelf al lang een fatsoenlijk inkomen hebben en die hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen om hun gesubsidieerde huurwoning vrij te maken voor mensen met een laag inkomen op de wachtlijst.”

De liberalen vinden het van groot belang dat woningen van woningcorporaties toegankelijk zijn voor de doelgroep: de lage inkomens. Buunk: “Veel huurders hebben al lang geen laag inkomen meer en horen dus niet thuis in gesubsidieerde huurwoningen.” Woningzoekenden op de wachtlijst die wel een laag inkomen hebben worden nu op geen enkele manier vertegenwoordigd. Dat is de VVD een doorn in het oog.

De liberalen suggereerden in de raadscommissie van 12 mei om jaarlijks huurders te loten voor inspraak in de afspraken en de uitvoering daarvan. Een andere optie is de huurdersorganisaties van afzonderlijke complexen of buurten aan belangenbehartiging te laten doen.