'Huurwoningmarkt drie keer beter: verkopen, opknappen, bijbouwen'

De Utrechtse huurwoningmarkt kan wat de VVD betreft op drie vlakken verbeterd worden: door verkoop, renovatie en nieuwbouw. Raadslid Willem Buunk wil dat het stadsbestuur voortvarend aan de slag gaat met woningcorporaties en beleggers om deze verbeteringen te realiseren.

De Utrechtse huurwoningmarkt kan wat de VVD betreft op drie vlakken verbeterd worden: door verkoop, renovatie en nieuwbouw. Raadslid Willem Buunk wil dat het stadsbestuur voortvarend aan de slag gaat met woningcorporaties en beleggers om deze verbeteringen te realiseren.

De VVD wil dat woningcorporaties meer huurwoningen kunnen verkopen, zodat zij bestaande huurwoningen die slecht onderhouden zijn kunnen renoveren. Verder moet het tekort aan huurwoningen worden opgelost door particuliere beleggers meer ruimte te geven in bouwprojecten.

De gemeenteraad besprak vandaag de nieuwe Utrechtse Woonvisie. Deze moet leiden tot duidelijke afspraken over woningverbetering door woningcorporaties en nieuwbouw van huurwoningen voor de vrije markt.  Raadslid Willem Buunk: “Er zijn veel mogelijkheden voor het verkopen van huurwoningen aan huurders of beleggers. Vooral in de wijken Binnenstad en Oost zijn veel woningen te duur voor beheer door de woningcorporaties en hebben huurders veelal inkomens die hen in staat stellen om hun huurwoning te kopen.” Het geld dat daarmee vrijkomt moeten de woningcorporaties gebruiken voor het renoveren van de  sociale huurwoningen, zodat die in fatsoenlijke staat beschikbaar zijn voor huishoudens met een laag inkomen.

Pas als woningen gerenoveerd zijn, is er in de ogen van de VVD ruimte voor verduurzaming. De renovatie van huurwoningen is in veel buurten zoals Ondiep en Kanaleneiland en Overvecht nog hard nodig.  Duizenden woningen van corporaties voldoen al jaren niet meer aan de meest minimale kwaliteitseisen. Buunk: “De VVD ziet liever huurwoningen zonder schimmel op de muren, zonder paddenstoelen onder de vloeren en met een badkamer waar de tegeltjes gewoon aan de muur blijven hangen, dan een slecht onderhouden woning met een zonnepaneel op het dak.”

De VVD maakt zich tevens grote zorgen over het tekort aan Utrechtse huurwoningen in de vrije sector. Buunk: “Dat tekort moet vooral worden opgelost worden door beleggers meer huurwoningen te laten bouwen voor de vrije woningmarkt.”