Herinrichting 't Goylaan verstandiger aanpakken

De keuze over de herinrichting van ’t Goylaan moet op een betere onderbouwing gebaseerd worden. De VVD vindt de onderbouwing van het huidige plan onvoldoende en twijfelt aan de mogelijkheden om de weg zoveel te versmallen als het college nu voorstelt. Het verwijderen van de busbaan vindt de VVD niet wenselijk, omdat een betrouwbare reistijd voor de reizigers daarmee onder druk komt te staan.

Ook omwonenden van ‘t Goylaan hebben veel vragen over de onderbouwing van de plannen. De VVD heeft het college gevraagd om geen onomkeerbare besluiten te nemen, totdat de raad geïnformeerd is over de gevolgen van de doorstroming van het verkeer op ’t Goylaan en de omliggende wegen.

Raadslid Willem Buunk: “De VVD vind het belangrijk dat verkeersstromen beter in beeld worden gebracht voordat keuzes worden gemaakt over een andere afwikkeling van verkeer. Voor een deel van het verkeer, dat geen bestemming heeft in de stad, moet het mogelijk zijn om een route via een van de snelwegen rond Utrecht te nemen. De VVD wil niet tot herinrichting overgaan totdat duidelijk is wat de gevolgen zijn voor de verkeersdrukte en doorstroming op de verbindingswegen.” Het college heeft in de raadsvergadering van 30 april toegezegd geen besluit te nemen over de herinrichting, voordat de gemeenteraad in juni over de plannen heeft kunnen debatteren.

De selectie van belangrijke binnenstedelijke verbindingswegen, die onmisbaar zijn voor een goede verkeersafwikkeling, wordt bepaald in het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan (met de titel “Slimme routes, slim regelen”). Dit plan wordt pas in juni aan de raad voorgelegd.

Raadslid Willem Buunk: “Deze informatie is onmisbaar om verstandige keuzes te kunnen maken over de vormgeving en het aantal rijstroken van de zogenaamde ’stadsboulevards’. In de raadscommissievergaderingen van mei en juni zal nog uitgebreid gesproken worden over de beste keuzes voor herinrichting.”