VVD: structuurvisie stationsgebied is voorbarig en vaag

De structuurvisie voor de tweede fase stationsgebied is volgens de VVD nog teveel een dromerig toekomstbeeld dat nog niet rijp is voor besluitvorming. Het college schetst in de structuurvisie vooral het beeld van een duurzaam gebied met stadslandbouw en zonnepanelen. Tegelijkertijd wordt de suggestie gewekt dat er meer bij gebouwd moet worden. Onduidelijk is nog welke functies waar komen en wat de financiële gevolgen zijn.

De VVD vindt het raar dat in het raadsvoorstel wel twee concrete besluiten zijn opgenomen over het beperken van de bereikbaarheid. De raad wordt gevraagd nu al een besluit te nemen over de Van Zijstweg en het Westplein met allebei 2x1 rijstrook. Het college loopt daarmee vooruit op het nieuwe gemeentelijke verkeer- en vervoersplan, dat pas in mei zal worden besproken en waarbij slimme routes er voor moeten zorgen dat de stad juist bereikbaar blijft.

Een belangrijk uitgangspunt van het Masterplan stationsgebied, het ontsluiten van de oude Binnenstad met een stevige kwalitatieve verbinding (Westpleintunnel), wordt losgelaten. Daarmee komt ook de wens om van de Kop van Lombok een verblijfsgebied te maken onder druk. Bovendien wordt het historische centrum met Hoog Catharijne en TivoliVredenburg zo veel minder goed bereikbaar. Ondernemers vrezen terecht voor minder omzet en banenverlies.

De gedachte om via lucht en water bezoekers van de nieuwe parkeerplaats bij de Overste den Oudenlaan naar de oude Binnenstad op een innovatieve manier te verplaatsen zijn creatief gevonden, maar niet realistisch. De London Cable Car is met 40 miljoen euro gesponsord door een bedrijf maar lijdt nog jaarlijks miljoenenverliezen.

De VVD is van mening dat een robuuste oplossing voor het verkeer een belangrijk onderdeel is van de ruimtelijke ontwikkeling in het stationsgebied. Met de OV-terminal vormt het gebied immers een knooppunt van mobiliteit. Daarom kan het niet anders dan dat er eerst een goede indruk is van de verkeersbewegingen de komende decennia tussen het oostelijk en het westelijk deel van het nieuwe centrum. Daarvoor heeft het college een verkeer- en vervoersplan in voorbereiding. Pas daarna kunnen we kijken hoe we dat het beste kunnen inrichten en hoeveel ruimte er over blijft voor nieuwe ontwikkelingen.

Daarbij moeten we ons ook blijven realiseren dat er een forse verdienopgave ligt om ook de wensen voor een kwalitatieve openbare ruimte en het herstellen van de waterstructuur mogelijk te maken. Raadslid André van Schie: "De VVD kiest éérst voor een goed bereikbaar historisch centrum en pas daarna voor een nieuwe moderne tweede Binnenstad. We gooien onze oude sokken toch niet weg voor we nieuwe hebben aangeschaft?"