Raad stemt in met VVD-initiatief voor sponsoring van Utrechtse rotondes

De raad heeft vanavond ingestemd met het voorstel om over te gaan tot sponsoring van rotondes. De uitwerking van dit VVD-initiatief uit 2014 zorgt ervoor dat 47 rotondes in Utrecht kunnen worden gesponsord. Daardoor bespaart de gemeente kosten op het onderhoud en kan de kwaliteit van de openbare ruimte worden vergroot.

© Google Maps

Rotondes en verkeerspleinen zijn opvallende objecten in de openbare ruimte. Daarom zijn bedrijven, maar ook bewoners- en buurtorganisaties, vaak geïnteresseerd om die te sponsoren om in ruil daarvoor het onderhoud van de gemeente over te nemen.

“Het laten sponsoren van rotondes en verkeerspleinen scheelt de gemeente in onderhoudskosten en levert per rotonde al gauw zo’n 1.000 euro per jaar op”, geeft fractievoorzitter van de VVD Dimitri Gilissen aan. “Het is in de ogen van de VVD een goede manier om bewoners, verenigingen en bedrijven te betrekken bij het onderhoud van de openbare ruimte."

Utrecht is niet de eerste gemeente die de sponsoring van rotondes en verkeerspleinen onderzoekt. De provincie Utrecht en andere gemeenten, zoals Amersfoort en Utrechtse Heuvelrug, hebben al ervaring met dit fenomeen. Vanuit het adagium ‘schoon, heel en veilig’ kan het beheer door bewoners en bedrijven ertoe bijdragen dat het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte omhoog gaat.