VVD zorgt voor meer lucht in Utrechtse woningmarkt

De VVD heeft donderdagavond via aanpassingen van het woonbeleid gezorgd voor meer lucht in de Utrechtse woningmarkt. Dankzij de VVD komt er meer ruimte voor huurwoningen in de vrije sector, een markt waar in de stad enorm veel vraag naar is.

© DUIC

De gemeenteraad stemde in met het voorstel van de VVD om appartementen en woningcomplexen van woningcorporaties te verkopen aan particuliere beleggers. De beleggers kunnen de huurwoningen vervolgens aanbieden op de vrije markt en zo voorzien in een grote behoefte op de Utrechtse woningmarkt.

Naast deze complexgewijze verkoop haalden ook andere voorstellen die op steun van de VVD konden rekenen een meerderheid. Zo komen er tijdelijke huurcontracten voor starters en komt er meer ruimte voor particuliere beleggers om huurwoningen te bouwen in nieuwbouwprojecten. Daarnaast kunnen de woningcorporaties meer van hun duurste, monumentale bezittingen te verkopen in de Binnenstad en Oost.

De maatregelen geven de woningcorporaties meer armslag voor het vernieuwen van hun woningbestand. “De woningcorporaties maken met de opbrengst geld vrij voor onderhoud aan hun belangrijkste bezit: woningen voor mensen met lage inkomens”, betoogt VVD-gemeenteraadslid Willem Buunk. “Ook kunnen de woningcorporaties meer woningen in het laagste segment gaan bijbouwen, die bovendien veel beter aansluiten bij de wensen van de doelgroep.” Buunk geeft aan dat er nu nog veel 4-kamerflats in bezit van woningcorporaties zijn, terwijl er een grotere vraag is naar eengezinswoningen.

Een ander effect is dat de voorstellen scheefwonen tegengaan. De VVD benadrukt dat meer dan één op de vier Utrechtse bewoners van huurwoningen geen recht meer heeft op een sociale huurwoning, omdat zij een te hoog inkomen hebben. Buunk: “Die scheefwoners moeten hun gesubsidieerde huurwoning dus eigenlijk uit . Met de nieuwe maatregelen gaan we scheefwonen tegen en komen de woningen weer beschikbaar voor de echte doelgroep: de mensen met de laagste inkomens.”