Meld je aan om Utrecht nog liberaler te maken!

Beste Leden, Na de mooie verkiezingsuitslag van 15 maart, waarbij ook twee en hopelijk binnenkort drie Utrechtse VVD’ers lid van de Tweede Kamer worden, richt de aandacht zich alweer op de volgende verkiezingen. Volgend jaar, op 21 maart 2018, zijn er opnieuw verkiezingen. Dit keer voor de gemeenteraad. Ook daar zoeken we goede kandidaten voor.

© Desiree Meulemans

Over de procedure bent u recentelijk geïnformeerd door het bestuur. Inmiddels is ook de Commissie Kandidaatstelling voortvarend aan de slag gegaan en over de werkwijze die wij gaan hanteren willen wij u graag informeren.

Al eerder is gemeld dat u zich als kandidaat vóór 30 april 2017 moet melden bij de secretaris van het bestuur via secretaris@vvdutrecht.nl .

Voor uw aanmelding dient u het volgende te sturen aan het bestuur:

- Een motiveringsbrief waarin u aangeeft waarom juist u namens de VVD in de gemeenteraad wilt plaats nemen;

- Een uitgebreid Curriculum Vitae voorzien van een recente foto;

- Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); niet ouder dan 6 maanden, aanvragen via de gemeente.

In uw motiveringsbrief vragen wij u ook om aan te geven of u kandidaat bent voor een verkiesbare of een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst. Vanuit de ervaring met eerdere verkiezingen zien wij de plaatsen 2 tot en met 20 als verkiesbare plaatsen bij de verkiezingen van 21 maart 2018. Plaats 1 is voor de lijsttrekker.

Kandidaten die aangeven in aanmerking te willen komen voor een verkiesbare plaats (2-20) worden uitgenodigd voor een gesprek met de commissie. Het gesprek zal in beginsel 30 minuten duren.

De gesprekken met kandidaten vinden plaats op zaterdag 13 mei en zondag 21 mei in het Stadhuis aan de Stadhuisbrug. Reserveer deze data dus alvast in uw agenda als u een verkiesbare kandidaat wilt zijn.

De commissie zal de verkiesbare kandidaten begin mei informeren op welke dag en tijdstip zij verwacht worden.

De kandidaten die aangeven voor een onverkiesbare plaats te kiezen zullen in eerste instantie niet worden uitgenodigd voor een gesprek.

Indien u zelf geen kandidaat wilt zijn dan kunt u natuurlijk ook namen noemen van mensen die u zeer geschikt vindt om voor de VVD gemeenteraadslid te worden. Ook dat kunt u melden aan de secretaris van het bestuur.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht over de procedure of de werkwijze van de Commissie Kandidaatstelling dan kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van het VVD bestuur of iemand van de Commissie Kandidaatstelling.

Ook als u nog twijfelt over uw kandidatuur en nog vragen heeft over wat er allemaal komt kijken bij het raadslidmaatschap, wat er verwacht wordt van VVD raadsleden, hoeveel tijd het kost of hoeveel werk het oplevert kunt u contact opnemen met het bestuur of de commissie. Wij zijn graag bereid u meer te vertellen en uw vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Eric Balemans

Voorzitter Commissie Kandidaatstelling GR 2018