Voorjaarsnota 2017: Investeren in Utrecht en het huishoudboekje op orde

De VVD is content met de vanochtend gepresenteerde Voorjaarsnota. Hierin ontvouwt het college zijn plannen voor de komende jaren. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: “Met de drie coalitiepartners investeert de VVD in de stad en haar bewoners, lossen we financiële knelpunten op en zorgen we dat het huishoudboekje van Utrecht op orde is.”

Om ruimte te bieden aan de groei van de stad investeert het college de komende jaren 45 miljoen euro in Utrecht. Dit bedrag komt ten goede aan de belangrijkste groeigebieden zoals Leidsche Rijn, de Merwedekanaalzone en de Cartesiusdriehoek. We zorgen dat er geld is voor het herstel en onderhoud van onze monumentale grachten en trekken 9 ton extra uit voor het onderhoud van de openbare ruimte. In de hele stad groeit het budget voor sport, cultuur en voorzieningen mee met het toenemende aantal Utrechters.

Mooie en veilige stad
In het jaar waarin de Domtoren in de steigers gaat ter voorbereiding op de grote renovatie trekken we nog een keer 2 miljoen euro extra uit voor de trots en het symbool van onze stad. Daarmee komt de totale gemeentelijke bijdrage aan het groot onderhoud van de Domtoren uit op 4 miljoen euro. Ook geeft Utrecht de komende drie jaar 2,1 miljoen euro uit voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit en radicalisering om te zorgen dat Utrecht veiliger wordt en blijft.

Niet doorschuiven maar aanpakken
Financiële knelpunten uit het verleden en heden lossen we op. Zo trekken we geld uit voor de tekorten op de vastgoedportefeuille en lossen we het verwachte tekort op de bijstandsuitkeringen op. “Zo zorgt de VVD ervoor dat het huishoudboekje van Utrecht ook de komende jaren op orde is”, aldus Gilissen.

Si!
De VVD wil de komst van de Vuelta serieus onderzoeken. Utrecht zou daarmee de eerste stad worden waar alle drie de grote rondes zijn gestart. Om dit mogelijk te maken reserveren we een bedrag van 1,3 miljoen euro.

De komende weken debatteert de Utrechtse raad over deze plannen. Op donderdagavond 1 juni zijn de Algemene Beschouwingen en op 14 en 15 juni wordt er in de raadscommissies over de Voorjaarsnota gesproken. Het slotdebat is op donderdag 29 juni. De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad zijn op 21 maart 2018.