VVD wil trendbreuk: meer Utrechters uit de bijstand

De economie groeit en het aantal banen neemt toe. Toch stijgt het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering in Utrecht. In 2016 is dit aantal gestegen tot boven de 10.000. In de begroting voor 2018 laat het college nauwelijks ambitie zien om dit aantal terug te brengen.

© Fotograaf: Sebastiaan ter Burg

Raadslid Lex van Eijndhoven: “De Utrechtse VVD vindt dat de lat om het aantal bijstandsuitkeringen ter verminderen hoger moet en kan. Daarom hebben we een trendbreukbegroting gemaakt.” De trendbreukbegroting laat door vergelijking met landelijke cijfers zien dat een echte daling bereikt kan worden door te investeren op punten waar Utrecht minder dan gemiddeld scoort.

“Voorbeelden hiervan zijn meer mensen een concreet begeleidingstraject naar werk aanbieden en meer inzetten op bijverdienen naast een bijstandsuitkering. Niet alleen kan hierdoor het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering stevig dalen, onder aan de streep blijft er ook geld over”, aldus Van Eijndhoven.