Utrecht neemt voorgoed afscheid van erfpacht

Vanavond heeft de Utrechtse gemeenteraad de Conversieregeling Erfpacht 2017 vastgesteld. Voor de VVD de laatste noodzakelijke stap die het mogelijk maakt dat alle Utrechters afscheid kunnen nemen van erfpacht en eigenaar kunnen zijn van de grond onder de eigen woning.

Sinds 2015 is dit eigenaarschap mogelijk en tegen beperkte administratieve en notariële kosten bereikbaar voor iedereen die erfpacht eeuwigdurend heeft afgekocht. Raasdlid Lex van Eindhoven: “Voor 3.500 woningeigenaren die hun erfpacht niet eeuwigdurend hadden afgekocht was het weliswaar formeel ook mogelijk dit te regelen, maar zij dienen eerst hun erfpacht volledig af te kopen.”

 

De huidige regeling was voor de meeste mensen in de praktijk niet te betalen.
“Daarom is de VVD blij met de regeling die nu vastgesteld is. De nieuwe regeling is veel aantrekkelijker: zowel de afkoopsom wordt fors lager, daarnaast wordt het ook mogelijk om de afkoopsom vast te zetten, ook al heeft de erfpachter het geld niet.”

 

Natuurlijk blijft de stap naar afkoop voor individuele erfpachters nog altijd een stap met forse financiële gevolgen, maar volledig eigendom wordt hiermee wel eindelijk bereikbaar voor alle erfpachters. Lex van Eijndhoven: “Het is een prestatie van formaat dat in deze collegeperiode, mede dankzij wethouder Kees Geldof, definitief afscheid wordt genomen van dit socialistisch relikwie.”