Thuis in Utrecht

Vandaag debatteerde de Utrechtse gemeenteraad over de plannen en de begroting voor 2018. In zijn bijdrage blikte fractievoorzitter Dimitri Gilissen ook terug op de afgelopen vier jaar waarin veel is bereikt: "Het aantal banen neemt toe, er wordt geïnvesteerd in kwaliteit en excellentie op school en in Leidsche Rijn wordt weer volop gebouwd."

De VVD deed tijdens de begrotingsbehandeling een aantal voorstellen. Zo wil de partij dat er een goedkope parkeervergunning komt voor scholen, docenten en hulpverleners (zoals kraamverzorgers en artsen). Ook stelde de VVD voor dat de gemeente in 2022 bijzondere aandacht besteed aan het 900-jarig bestaan van de stad. Het kappen van dode bomen op eigen grond moet volgens de liberalen in de toekomst gratis zijn. Alle voorstellen (moties en amendementen) van de VVD en de spreektekst van onze fractievoorzitter vind je hieronder.