Verkiezingsprogramma 2018-2022 Utrechtse VVD: Thuis in Utrecht

Afgelopen september werd het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de Utrechtse VVD gepresenteerd. Na goedkeuring van de leden, is het conceptprogramma definitief geworden. Onder de titel 'Thuis in Utrecht' wil de VVD kansen voor Utrecht benutten en de stad leefbaar houden.

Met het vasstellen van het definitieve programma gaat de VVD onder de noemer 'Thuis in Utrecht' de gemeenteraadsverkiezingen 2018 tegemoet. Afgelopen september zei lijsttrekker Dimitri Gilissen het volgende over het programma: “Het gaat goed in Utrecht, maar mensen maken zicht terecht zorgen of dat wel zo blijft. We willen dat Utrecht in beweging blijft, er meer banen komen en dat de gemeente er voor haar bewoners is. Utrechters moeten op de gemeente kunnen rekenen.”

 

De VVD wil dat de gemeente meer doet met alle goede ideeën, maar ook klachten, van bewoners en ondernemers. “Van het aanpakken van zwerfafval tot het oplossen van onveilige situaties bij de route naar school, de gemeente heeft een verantwoordelijkheid naar de Utrechters om zaken goed op orde te hebben.”

 

Aantal voorstellen uit het programma:

 

 • De VVD wil geen nieuwe tippelzone in Utrecht, de bestaande zone kan worden afgebouwd en gesloten in uiterlijk 2020
 • Het experiment met gratis bijstand wordt gestopt
 • Meer waardering voor het mbo, onderzoek naar kansen MBO-campus in Leidsche Rijn en samenwerking met Lage Weide
 • Ozb en woonlasten gaan omlaag
 • De precario- en hondenbelasting worden afgeschaft
 • De VVD wil meer horeca en voorzieningen in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern mogelijk maken
 • Er komt geen tweede, permanente asielzoekerscentrum (azc) in Utrecht
 • Betere controle op fraude met uitkeringen: fraudeurs ontvangen een aantal maanden geen uitkering en moeten onterecht ontvangen geld terugbetalen
 • Stimuleren cultureel ondernemerschap: maximaal 50% subsidie
 • Utrecht als congresstad weer op de kaart zetten
 • Milieuzone afschaffen
 • Geen nieuwe stadsboulevards, wel vergroenen van wegen
 • Achterstallig onderhoud parken, pleinen en straten wegwerken
 • Moreelsebrug verbinden met perrons Utrecht Centraal
 • Uitgifte in erfpacht voor alle vormen van gebruik afschaffen
 • De VVD wil meer handhavers (boa’s) op straat om overlast te bestrijden
 • Meer inzet op de aanpak van ondermijnende criminaliteit
 • Oplossen wachtlijsten populaire sporten (zoals voetbal en hockey)

 

Het volledige programma is in de bijlage te lezen.