Utrechtse VVD kiest voor aanpakken bereikbaarheid

De gemeenteraad heeft vanavond ingestemd met de plannen voor de herinrichting van de route tussen het 24 Oktoberplein en de Vecht. De Utrechtse VVD steunde het voorstel van omwonenden van het Majellaplantsoen ‘Fris Alternatief’.

Raadslid André van Schie: “Dankzij dit voorstel gaat de stad niet op slot. De plannen van het vorige college om op verschillende plekken in de stad afsluitingen voor autoverkeer te maken zijn hiermee definitief van de baan.”


Kiezen voor doen
“Utrecht moet nu en in de toekomst goed bereikbaar blijven met auto, fiets en openbaar vervoer. Nu niets doen is daarom voor de VVD geen optie”, aldus raadslid André van Schie: “De VVD kiest ervoor om doorgaand autoverkeer zoveel mogelijk via de Ring te laten rijden en daarmee in de stad meer ruimte te maken voor bestemmingsverkeer. Dit biedt kansen om de bestaande routes in de stad verkeersveiliger te maken omdat het oversteken van de weg makkelijker wordt.”

Bij het voorstel zijn de ervaringen van ’t Goylaan meegenomen. Dat betekent dat bij de herinrichting van de weg rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten, er voldoende afslagen, met opstelvakken zijn voor autoverkeer en dat er voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving beschikbaar blijven.

De reistijden voor inkomend- en uitgaand bestemmingsverkeer blijven met dit plan gelijk of gaan erop vooruit voor de Utrechtse automobilist. De bedrijven en ondernemers die aan de route liggen blijven voor personeel en bevoorrading goed bereikbaar.


Leidsche Rijn
Tijdens het debat vroeg de VVD aandacht voor de problemen op de A2 door het tunneldoseren in de Leidsche Rijntunnel. De partij roept de gemeente op om samen met de minister vaart te maken met het snel terugbrengen van de files die ontstaan door het doseren en alternatieve routes bij een gesloten tunnel aantrekkelijker te maken. De wethouder heeft beloofd dit te gaan doen.

Om te zorgen dat Leidsche Rijn en de stad goed bereikbaar blijven gaat het college de gevolgen voor deze route in beeld brengen en in de gaten houden. Van Schie: “De VVD vindt dat de bereikbaarheid van Leidsche Rijn in de nieuwe situatie een stuk beter moeten worden dan nu het geval is. Ook moet het verkeer vanuit Oog in Al en alle andere omliggende buurten op een zo snel mogelijke manier naar de A2 en de Ring kunnen rijden.”


Toekomst
De gemeente gaat nu aan de slag met het uitwerken van de plannen in concrete voorstellen per gebied. “De komende jaren zal de VVD de vinger goed aan de pols houden. De VVD wil dat Utrechters echt gaan ervaren dat de doorstroming voor hen verbeterd”, aldus Van Schie. “We zullen er dan ook op toezien dat er in de toekomst voldoende wegcapaciteit beschikbaar blijft voor de Utrechtse automobilisten en wanneer aanpassingen nodig zal de VVD met voorstellen ter verbetering komen.”