Spoeddebat Kanaleneiland: Energielabels op het juiste niveau

Gisteren heeft de Utrechtse gemeenteraad in een spoeddebat de verkoop van flats in Kanaleneiland besproken. Tijdens het debat werd onze motie aangenomen waarin we het college vragen om ervoor te zorgen dat de woningen ook daadwerkelijk Energielabel B krijgen – en dat voor rekening van de private partijen. Ook gaat de gemeente extra informatie aan de bewoners verstrekken hoe eventuele gebreken opgelost kunnen worden.

De Utrechtse VVD vond dat er genoeg reden was voor een spoeddebat, omdat wij ons goed kunnen voorstellen dat Utrechters grote vraagtekens zetten bij alle ophef die is ontstaan. Tijdens het debat steunde de VVD ook de motie die vraagt om nader onderzoek te doen naar de positie van de gemeente in samenwerkingsverbanden zoals de GEM.

3 vragen

In zijn bijdrage stond raadslid Gertjan te Hoonte stil bij 3 belangrijke vragen: Was de verkoop van de woningen 'volkshuisvestelijk' wenselijk? Is de transactie  netjes verlopen en heeft de gemeente daarin gehandeld zoals je mag verwachten en zoals wij dat als raad eisen? Zijn de vragen en opmerkingen van de bewoners terecht?
 
De gemeenteraad heeft meerdere malen en met grote meerderheid gevraagd om herontwikkeling van het gebied en dit is in meerdere rondes ook bevestigd. Het resultaat is boven verwachting. Na de sloop en nieuwbouw aan de zuidzijde van het centrum en de renovatie in combinatie met nieuwbouw is de stad in onze ogen verbeterd.

Naar mening van de Utrechtse VVD is  de transactie netjes verlopen. Het is goed dat het college hier veel extra informatie over heeft verstrekt. De afspraken zijn gemaakt in de periode 2013 – 2015, toen trok de huizenmarkt enorm snel aan, maar nog niet iedereen was er van overtuigd dat het goed zou blijven. De markt was nog niet overspannen. Het aantal verkochte woningen in de provincie Utrecht lag nog steeds onder het aantal van voor de crisis. Raadslid Gertjan te Hoonte “Ook belangrijk voor ons oordeel was  dat de GEM nog een belangrijke lening moest aflossen, waardoor wij ons goed kunnen voorstellen dat er is besloten om een partij te zoeken, die een groot stuk risico overnam en in ruil daarvoor de complexen ging herontwikkelen. Blijkbaar hebben ze dat zo goed gedaan dat de waarde van de woningen meer op Utrechts niveau is komen te liggen.”

De huurders betalen de huur, die in hun contract staat en waarvoor zij die zelf hebben afgesloten. Over het algemeen zijn zij tevreden over waar ze wonen. Achterstallig onderhoud en het niet opvolgen van meldingen is niet netjes, maar dat gebeurt bij meer verhuurders. Het maakt wat de Utrechtse VVD betreft dan ook niet uit dat het hier om buitenlandse partijen gaat. Alle partijen op de Utrechtse woningmarkt moeten zich aan de voor hen geldende spelregels houden. “Wij raden de bewoners wel aan gebruik te maken van de bestaande middelen om hun rechten af te dwingen. De wethouder heeft toegezegd de bewoners daar in een brief over te informeren”, aldus Te Hoonte.

Wel constateerde de Utrechtse VVD dat de woningen niet volledig aan de eisen voldoen die door de raad waren gevraagd en ook niet aan wat de GEM met de ontwikkelaar heeft afgesproken of aan wat de huurders is voorgeschoteld in de verhuurbrochure. Raadslid Gertjan te Hoonte: “Om zeker te zijn dat er ook daadwerkelijk werk van wordt gemaakt, hebben wij mede het initiatief genomen om de gemeente op te dragen bij de private partijen alsnog minimaal energielabel B af te dwingen, zoals afgesproken. Daarbij speelt voor ons mee dat de woningen individueel gestookt zijn en de huurders dus opdraaien voor een hoger dan verwacht energielabel. De gemeente gaat dit nu nader uitzoeken en heeft al informatie opgevraagd bij de bouwer.”