Nieuwe portefeuilleverdeling fractie bekend

De fractie van de Utrechtse VVD heeft de portefeuilleverdeling voor de komende periode vastgesteld. Met de groei naar zes zetels was een nieuwe verdeling noodzakelijk.


Dimitri Gilissen

Fractievoorzitter

Portefeuilles

Financiën | Bestuurlijke en Juridisch Zaken | Zorg | Maatschappelijke Ondersteuning | Welzijn | Volksgezondheid | Jeugd en  Jeugdzorg

Wijk

Noordoost

Queeny Rajkowski

Vicefractievoorzitter

Portefeuilles

Veiligheid | Werk en Inkomen | Emancipatie en Discriminatie | Versnelling Overvecht, aanpak Amsterdamsestraatweg en Lombok

Wijken

Noordwest en Overvecht

Gertjan te Hoonte

Fractiesecretaris en -penningmeester

Portefeuilles

Energie | Leidsche Rijn | Grondzaken | Vastgoed | Openbare ruimte en Groen | Ruimtelijke Ordening algemeen | Ruimtelijke Ordening (wijken Vleuten-De Meern, Leidsche Rijn, West, Zuidwest en Zuid)

Wijken

Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

André van Schie

Raadslid

Portefeuilles

Verkeer en mobiliteit | Cultuur | Monumenten en erfgoed | Stationsgebied | Ruimtelijke Ordening (wijken Noordwest, Overvecht, Binnenstad, Noordoost en Oost)

Wijk

Binnenstad

Tess Meerding

Raadslid

Portefeuilles

Wonen | Onderwijs | Sport | Toerisme, Horeca en Evenementen | Internationale zaken

Wijken

Zuidwest en West

Martijn van Dalen

Raadslid

Portefeuilles

Economie | Milieu, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit | Afvalinzameling | Organisatievernieuwing | Burgerzaken | Publieksdienstverlening | Participatie en Wijkgericht werken | Regionale samenwerking

Wijken

Oost en Zuid

Meer informatie en de contactgegevens van de fractieleden is te vinden op de persoonlijke pagina's.