VVD: meer meisjes vrij en veilig buitenspelen

De Utrechtse VVD maakt zich zorgen om het beperkte aantal meisjes dat buiten speelt. Dat aantal blijft met name in de wijk Overvecht sterk achter op het aantal buiten spelende jongens. De VVD wil dat het stadsbestuur zich actief in gaat zetten om het verschil zo veel mogelijk te verkleinen.

De liberalen wijzen erop dat in Overvecht maar iets meer dan de helft van de meisjes genoeg beweegt, tegen drie op de vier jongens. “In Utrecht zijn voldoende parken, speelpleinen en plantsoenen om buiten te spelen”, geeft VVD-raadslid Judith Tielen aan. “De oorzaak lijkt te liggen bij de veiligheid tijdens het buitenspelen: een op de drie kinderen – vooral meisjes – voelt zich onveilig.” Tielen denkt ook aan culturele oorzaken.

De VVD stelt voor dat de gemeente zich via het jeugdwelzijnswerk actief gaat inzetten om buitenspelen onder meisjes te bevorderen. “Utrecht zet zich al jaren in op gezondheidsbevordering voor de jeugd met specifieke programma’s zoals JOGG, maar het is de vraag of de gemeente de juiste keuzes maakt”, stelt Tielen. “De fruit- en waterscholen zijn in opkomst, maar hebben nog weinig effect op het gewicht van kinderen. Laat ze meer bewegen!”

De VVD bracht het punt in tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in een commissie van de gemeenteraad. Wethouder Everhardt gaf aan het probleem kwalitatief en kwantitatief te gaan onderzoeken.