PvdA en VVD: Gasthuismolenbrug snel opknappen

De Partij van de Arbeid en de VVD zijn blij dat de gemeente Utrecht zich gaat inspannen voor het opknappen van de Gasthuismolenbrug. Dat zegde Wethouder Geldof vandaag namelijk toe na vragen van de twee gemeenteraadsfracties. Buurtbewoners klagen al geruime tijd over de verloedering van de brug over de Vecht.

In de zomer van 2014 vroegen vier buurtcomités aandacht voor de in hun ogen noodzakelijke aanpak van de Gasthuismolenbrug. De slecht verlichte doorgang onder de spoorbrug trekt ongure types aan en met name na zonsondergang voelen bewoners zich er onveilig. In maart vorig jaar nam de brug de derde plek in bij een door Nuon georganiseerde verkiezing van de engste tunnels van Nederland.

In de brief van de buurtcomités droegen de bewoners drie varianten aan, inclusief kostenraming.. Raadsleden Queeny Rajkowski (VVD), Ruben Post en Bülent Isik (PvdA) stelden naar aanleiding van het bewonersinitiatief schriftelijke vragen aan het college van B&W. Vandaag kregen de PvdA en VVD de toezegging dat de gemeente met de betrokken partijen om tafel gaat en zich ervoor zal inzetten dat een opknapbeurt gerealiseerd wordt.

Ruben Post is blij dat het college werk maakt van het initiatief van de bewoners. “De vervallen brug is geen fraai beeld, zeker omdat de omliggende buurten de laatste jaren wel zijn opgeknapt en daarom steeds mooier worden.” Rajkowski vult aan: “Omwonenden mijden de brug nu liever en dat is niet de bedoeling. Utrechters moeten met een veilig gevoel over straat kunnen, ook onder de Gasthuismolenbrug.”

Rajkowski en Post hopen dat het college nu vaart maakt. “We hopen dat de bewoners uiterlijk dit najaar bij de bespreking van begroting duidelijkheid krijgen wanneer de brug wordt opgeknapt.”