VVD: wachtlijsten Woningnet uitdunnen

De VVD in de Utrechtse gemeenteraad laakt het feit dat er veel mensen op de wachtlijst voor een sociale woning staan die daar geen recht op hebben. De liberalen roepen het stadsbestuur daarom op de wachtlijsten van Woningnet flink uit te dunnen.

“Tienduizenden mensen die op de wachtlijst staan, zijn niet actief op zoek naar een woning of hebben een te hoog inkomen voor een gesubsidieerde huurwoning”, geeft VVD-raadslid Willem Buunk aan. “Ze staan er alleen op om punten te verzamelen, alsof het voor de Douwe Egbertswinkel is.” De wachtlijst beheren zorgt daardoor voor een grote hoeveelheid bureaucratie, geeft Buunk aan.

Als het aan de liberalen ligt worden de eisen voor de wachtlijst flink aangescherpt, door bijvoorbeeld een jaarlijkse inkomenstoets. Buunk: “Het gaat erom dat gesubsidieerde huurwoningen beschikbaar zijn voor de doelgroep: de laagste inkomens, die niet op eigen kracht een woning kunnen huren of kopen. Iedereen die dat wel kan, moet gewoon van de wachtlijst af.”

De VVD vroeg de wethouder daarom met gemeenten in de regio en de woningcorporaties in gesprek te gaan om te onderzoeken hoe de wachtlijst beperkt kan worden tot de echte doelgroep. De liberalen dienden een voorstel in om bij de volgende Regionale Huisvestingsverordening met een nieuwe systematiek voor de wachtlijsten te komen. Een meerderheid van de raad steunde het voorstel.