Gekte op de Utrechtse huizenmarkt

Het was een veelbesproken raadsonderwerp in de laatste maanden van het jaar: de gekte op de Utrechtse huizenmarkt.

Hoewel alle partijen het eens zijn dat de lokale politiek hiermee aan de slag moet, bestaan er over de manier waarop dit moet gebeuren grote ideologische verschillen.

Als VVD pleiten wij natuurlijk voor bouwen, bouwen, bouwen en dan vooral waar het om betaalbare koop en middenhuur woningen gaat. Maar dit college heeft hele andere plannen met onze stad, zij wil bijvoorbeeld het percentage sociale huur verhogen en hard ingrijpen in de markt.

Voor de hoge ambities die het college stelt worden ook nieuwe middelen in het leven geroepen. Zo vonden in november de eerste gesprekken met diverse inwoners en organisaties voor het ‘Stadsakkoord Wonen’ plaats. De gesprekken moeten leiden tot afspraken tussen gemeente, woningcorporaties en ontwikkelaars. Helaas zet dit op de korte termijn geen zoden aan de dijk en blijkt dit college na navraag nog geen enkel nieuw bouwproject in gang te hebben gezet. Reden genoeg dus om kritisch te zijn als grootste oppositiepartij!

We volgen de stappen van het college nauwkeurig en zullen geen mogelijkheid onbenut laten om onze visie te geven op hoe we tot een gezonde woningmarkt komen. De komende maanden staan een aantal belangrijke debatten gepland waarin de invulling van het gemeentelijk woonbeleid zal worden bepaald. Heb jij nou zelf ideeën, opmerkingen of vragen over hoe we tot een liberaal woonbeleid komen?

Laat dan vooral wat van je horen door mij aan te spreken of te mailen naar t.meerding@raad.utrecht.nl