Partijen willen een Utrechtse Vaccinatiealliantie

D66, VVD en PvdA in de Utrechtse gemeenteraad willen dat de gemeente Utrecht actief stappen gaat ondernemen om de vaccinatiegraad te verhogen. Ook in Utrecht wordt het steeds normaler om kinderen niet te laten vaccineren: de vaccinatiegraad onder kinderen daalt, met alle gevolgen van dien. Wat de partijen betreft neemt de gemeente Utrecht haar verantwoordelijkheid en neemt zij het initiatief voor een ‘vaccintiealliantie’ om samen met andere organisaties het tij te keren.

Op 15 november 2018 heeft de raad zich door experts laten bijpraten in bijeenkomst over de dalende vaccinatiegraad. In de expertmeeting brachten meerdere sprekers het belang naar voren van een brede en gedegen aanpak. D66-raadslid Has Bakker: “Belangrijke oproep van de experts was dat er tijd wordt genomen voor het voeren van het goede gesprek met ouders om nut en noodzaak van vaccinaties toe te lichten.”

Voor het verhogen van de vaccinatiegraad is een belangrijke rol weggelegd voor de professionals die zich bevinden rondom de (aanstaande) ouder(s). PvdA-raadslid Hester Assen: “Daarbij moet gedacht worden aan de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, verloskundige, kraamhulp en huisarts.”  Zonder ook maar te twijfelen aan het harde werk van al deze professionals, hebben D66, VVD en PvdA tijdens de expertmeeting de indruk gekregen dat er meer mogelijk is om enerzijds sterker te werken vanuit één gezamenlijke aanpak/benadering, en anderzijds de individuele professional beter toe rusten met de mogelijkheden om kritische ouders beter te woord te staan.

De partijen vragen de gemeente om de vaccinatiegraad scherp te volgen en op buurtniveau afspraken te maken over de beste aanpak, maar ook om met kinderdagverblijven in gesprek te gaan hoe om te gaan met niet-ingeënte kinderen. VVD-raadslid Dimitri Gilissen: “Wat ons betreft is de norm dat alle ouders hun kinderen laten vaccineren.”