Reactie na de gebeurtenissen in onze stad

Op 18 maart werd onze stad opgeschrikt door een schietpartij in een tram bij het 24 Oktoberplein. Gedurende de dag werd duidelijk dat daarbij slachtoffers zijn gevallen.

Wij zijn geschokt door de gebeurtenissen en leven intens mee met slachtoffers en hun naasten. Deze daad was letterlijk en figuurlijk een steek in het hart van Nederland.

Ongeloof overheerst bij alle leden van de gemeenteraad dat dit in onze stad gebeurt.Ook voor de hulpdiensten was het een zware dag.

Alle mensen die zich gisteren hebben ingezet om Utrecht veilig te houden verdienen onze dank.

Geen campagne

Uit begrip voor het verdriet in onze stad zal de VVD in de gemeente Utrecht geen campagne meer voeren. De verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen morgen gaan wel door.

Bestuur en fractie Utrechtse VVD