Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!

In de huisvestingsverordening komt dit college met nieuwe regels die grote gevolgen hebben voor de Utrechtse woningmarkt. Zijn die regels goed voor iedereen? Nee, vooral studenten, starters en tweeverdieners zijn de dupe. Hieronder zetten we onze belangrijkste kritiekpunten voor je uiteen.

Voorstel 1: Het behouden van 75% van de inschrijftijd bij acceptatie sociale huurwoning

Het voorstel beoogt de doorstroming binnen de sociale huurmarkt te vergroten. Wij delen het doel, maar zien te weinig onderbouwing voor het voorstel. Het is niet duidelijk hoe groot het gewenste effect gaat zijn en waarom er specifiek gekozen is voor 75% en niet voor een hoger of lager percentage. Wat wel duidelijk is, is dat deze maatregel ongunstiger is voor mensen met een kortere inschrijftijd, dit zullen dus veelal starters zijn. Door meer woningen te verloten zou het negatieve effect gecompenseerd kunnen worden, het college kiest er echter voor om alleen het minimale lotingspercentage van 10% te handhaven. Starters maken hiermee minder kans op een sociale huurwoning. 

Voorstel 2: Het toevoegen van een nieuwe wooncategorie ‘middenhuur’ 

Er wordt een nieuwe wooncategorie middenhuur toegevoegd waar je aanspraak op kan maken als je maximale bruto jaarinkomen onder de 55.000 euro (éénpersoonshuishouden) of 65.000 (meerpersoonshuishouden) ligt. Dit lijkt misschien veel, maar uit salariscijfers blijkt dat twee startende docenten jaarlijks al meer verdienen, ook een agent en verpleegkundige die samenwonen vallen buiten de grens. Tweeverdieners zitten namelijk al snel over deze grens en zullen dus geen aanspraak maken op een middenhuurwoning. Omdat het college wel heel veel van deze woningen gaat bouwen, zal de schaarste op de rest van de woningmarkt alleen maar toenemen en krijgen bovengenoemde groepen het in de praktijk zwaarder.

Voorstel 3: Het loslaten van de schaarstegrens waardoor de gehele woningvoorraad vergunningsplichting wordt

Huiseigenaren die hun woning willen omzetten, splitsen of samenvoegen moeten hier voortaan altijd een vergunning voor aanvragen. Zo’n vergunning kost nu 20.000 euro en kent strenge eisen. Het zal voor huiseigenaren dus moeilijker en onaantrekkelijker worden om woningen om te zetten of te splitsen om zo nieuwe studentenkamers te creëren. Studenten krijgen het dus moeilijker! Doormiddel van een motie hebben we samen met andere partijen wel af kunnen dwingen dat de vergunningskosten met 50% verlaagd worden.* 


Bovenstaande kritiekpunten zijn door de Utrechtse VVD meermaals naar voren gebracht, helaas zonder gehoor van het college. Wij zullen ons in blijven zetten voor een rechtvaardig woonbeleid waarbij we oog hebben voor de belangen van álle Utrechters.  
*= 50% van het compensatiegedeelte