Initiatiefvoorstel Utrechtse VVD: duizenden woningen in Rijnenburg

Als het aan de Utrechtse VVD ligt kan er binnen 5 jaar worden gestart met de bouw van de eerste woningen in de polder Rijnenburg. In een vandaag gepresenteerd initiatiefvoorstel laat VVD-raadslid Gertjan te Hoonte zien hoe er de komende jaren 20 jaar bijna 25.000 woningen kunnen worden gerealiseerd en tegelijkertijd ruimte is voor de grootschalige opwekking van duurzame energie en warmte. In tegenstelling tot de eerder gepresenteerde plannen van het Utrechtse college gaat de polder in het initiatiefvoorstel niet op slot door de bouw van windmolens.

VVD initiatiefvoorstel Rijnenburg

Intiatiefvoorstel

In het voorstel van de Utrechtse VVD worden de eerste woningen vanaf 2025 opgeleverd zonder dat er grote investeringen van Rijk en provincie nodig zijn. Gertjan te Hoonte: “Met dit voorstel slaan we vier vliegen in een klap: duizenden woningen, een roeibaan, grootschalige energie- en warmteopwekking met zonnepanelen en géén windmolens. Op deze manier dragen we bij aan het oplossen van de woon- en energiecrisis waar onze stad voor staat.”

25.000 woningen 

Met ondersteuning van ambtenaren van de gemeente Utrecht heeft raadslid Gertjan te Hoonte een eerste verkenning gedaan van de mogelijkheden voor woningbouw in Rijnenburg. In de eerste fase van het plan (tot 2030) is het mogelijk om 7.000 woningen te realiseren. In fase 2 (na 2030) kunnen door intensiever te bouwen en in te zetten op Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) nog eens tot 18.000 woningen extra worden opgeleverd. Te Hoonte: “Met deze stap pakken we de wooncrisis in Utrecht serieus aan. Op dit moment willen veel mensen in Utrecht wonen terwijl de woningbouw in Leidsche Rijn bijna af is. We hebben een nieuwe locatie nodig die naast de binnenstedelijke ontwikkelingen voor een continu en gegarandeerd aanbod aan woningen zorgt.”Door te starten buiten de geluidscontouren van de A2 en A12 en gebruik te maken van de bestaande infrastructuur kan er met een relatief bescheiden investering worden gestart met de bouw van de nieuwe wijk. Een wijk die gemiddeld een hogere dichtheid krijgt dan Leidsche Rijn maar waar ook ruimte is voor buurten met lagere dichtheden en een dorps karakter.

Direct goed openbaar vervoer

De wijk moet direct goed op het HOV=netwerk van Utrecht aangesloten zijn. De Utrechtse VVD zet daarom bij aanvang in op directe busverbinding via Strijkviertel en de busbaan over Papendorp naar Utrecht CS. Die bus moet direct hoogfrequent rijden, bijvoorbeeld door er een U-Link verbinding van te maken. In de uiteindelijke situatie heeft een rechtstreekse tramverbinding samen met een fietspad dwars over Knooppunt Oudenrijn of een aftakking van de SUNIJ-tram direct na het Amsterdam-Rijnkanaal de voorkeur. Deze stap kan niet zonder extra investeringen vanuit het Rijk.

Optimaliseren bestaande afritten 

De basis voor de auto ontsluiting zullen de bestaande op en afritten aan de A2 en A12 zijn. In eerste instantie door optimalisatie van de afrit De Meern (A12) Later ook door aansluiting op de afrit Nieuwegein (A2) en Harmelen (A12). Die zullen op sommige plekken geoptimaliseerd moeten worden.

Roeibaan en Groen

De Utrechtse VVD stelt voor om de woningbouw te combineren met een roeibaan in de zuidzijde van de polder tegen het IJsselbos aan. Zo ontstaat een nieuwe groene zone om de stad, terwijl tegelijkertijd zand beschikbaar komt om waar nodig de polder op te hogen. 

Tijdelijk energielandschap

Ook de Utrechtse VVD wil inzetten op een tijdelijk energielandschap en kiest daarbij voor zon. De huidige zon opbrengst kan omhoog door niet alleen op ZON-PV (elektriciteit) maar ook op ZON-Thermiek.