Blog: De Utrechtse VVD wil graag meer ruimte voor elektrische trucks

Het is niet onbekend dat de VVD graag klimaatverandering wil tegengaan via innovatie. Dus geen verbod op auto’s, maar de overgang naar elektrische auto’s. Zo ook voor vrachtwagens. Daar is nu nog niets voor geregeld.

Terwijl de laadpalen voor elektrische auto’s overal in de stad verschijnen, zien we nog geen elektrische vrachtwagens. Toch worden deze wel ontworpen, o.a. door Volvo Trucks. Ook lijkt het mogelijk te zijn voor logistieke bedrijven om een business case rond te krijgen volgens TU Eindhoven hoogleraar Maarten Steinbuch in het FD. Dus als de logistieke sector het mogelijk acht en fabrikanten het mogelijk achten, wat moet er dan nog gebeuren?

“Het wordt tijd dat de politiek obstakels voor elektrische vrachtwagens wegneemt”, aldus VVD raadslid Martijn van Dalen. Hij heeft namens de Utrechtse VVD vragen gesteld over wat de gemeente kan doen om ruimte aan elektrische vrachtwagens te geven. Allereerst zorgt dat ervoor dat het rijden met elektrische vrachtwagens ook daadwerkelijk mogelijk is: dat scheelt CO2-uitstoot. Maar ook de voorbeeldrol van de gemeente speelt mee: Waarom zijn er nog geen elektrische vuilnisauto’s? Natuurlijk is waterstof ook prima, het gaat immers om het terugdringen van de CO2-uitstoot, en daar heeft de gemeente ook zelf een voorbeeldrol in.

Locaties voor laadpalen
Maar wat moet er dan gebeuren? Allereerst zullen er laadpalen voor vrachtwagens geplaatst moeten worden. Vrachtwagens staan zo min mogelijk stil. Tijd is geld. Dus het elektrisch laden zal met name daar plaats moeten vinden waar vrachtwagens hun vracht laden of lossen. Dat zal vaak bij distributiecentra zijn. Bedrijven hebben dan ook zelf de verantwoordelijkheid om op eigen terrein laadfaciliteiten te plaatsen. Omdat het laden en lossen relatief snel gaat, zal ook het opladen van vrachtwagens relatief snel moeten gaan: dus het moet mogelijk zijn voor bedrijven om snellaadpalen te plaatsen.

Daarnaast zijn er veel vrachtwagens onderweg, waarbij er ook geluncht en gerust wordt (rusttijdenwet). Ook dan staan er vrachtwagens stil. Bij de huidige snellaadfaciliteiten is vaak niet mogelijk om daar met een vrachtwagen te komen (te laag, te krappe bochten, alleen voor personenauto’s), dus zijn er aparte snellaadfaciliteiten voor vrachtwagens nodig. Maak snellaadpalen mogelijk op locaties waar vrachtwagens toch al stilstaan. Dat kan dus ook op openbare (vrachtwagen)parkeerplaatsen en bij (weg)restaurants.

Laden en lossen gebeurt ook vaak in op bedrijventerreinen en bij winkelcentra, inclusief de Binnenstad. Daar staan dus ook regelmatig vrachtwagens stil en zou het handig zijn als vrachtwagens zouden kunnen bijladen. Op centrale plaatsen op deze locaties zou dat mogelijk moeten kunnen zijn. Bij stadsdistributie speelt ook nog de mogelijkheid om het laden en lossen van meerdere vrachtwagens bij een logistiek bedrijf op bijvoorbeeld industrieterrein Lage Weide te laten plaatsvinden (een ‘hub’), waarna kleinere (elektrische) voertuigen verder naar de Binnenstad rijden: een fijnmaziger distributienetwerk met als doel om het aantal vervoersbewegingen te verminderen. Op Lage Weide zit al een bedrijf dat dit met elektrische voertuigen uitvoert: City Hub. Zero emission dus. Maar dat neemt niet weg dat er helemaal geen vrachtwagens meer in de Binnenstad komen: er zullen nog steeds leveringen nodig zijn, waardoor ook de noodzaak om op een centrale en logische locatie ruimte voor snellaadpalen te plaatsen blijft bestaan (denk aan de bevoorrading van Hoog Catharijne). Wellicht kunnen ook supermarkten bij hun bevoorrading rekening houden met bijladen.

Ook vrachtwagens ’s staan nachts ergens stil. Als dat niet op eigen terrein is, maar op bijvoorbeeld vrachtwagenparkeerplaatsen, dan is dat de goede locatie om gewone laadpalen (dus geen snellaadpalen) te plaatsen.

Impact op het stroomnet
Elektrische trucks zijn groter en zwaarder dan gewone, elektrische auto’s. Ook de batterij is groter en het kost dus ook meer tijd tijd om deze te laden. Daarvoor zijn nu al snellaadpalen ontwikkeld met een hoge laadsnelheid, waardoor binnen relatief korte tijd zelfs grote elektrische vrachtwagens opgeladen kunnen worden. Goed dat deze techniek er is. Echter, deze snellaadpalen hebben wel impact op het stroomnet. Dat geldt natuurlijk ook voor de hele laadinfrastructuur, maar voor deze snelladers nog meer. Het is daarom ook van belang dat de gemeente met de netwerkbeheerder (Stedin) in gesprek gaat over wat er nodig is voor het stroomnet om dit mogelijk te kunnen maken. En hoe eerder de gemeente dit doet, hoe beter de netwerkbeheerder hierop kan inspelen. Geen tijd te verliezen dus!

Voorbeeldrol gemeente
Tot slot, de gemeente heeft ook zelf een voorbeeldrol. De vrachtwagens die gebruikt worden zijn o.a. vuilniswagens. De gemeente kan er ook al voor kiezen om haar vuilniswagens elektrisch te laten rijden. Hiermee stimuleert zij de technologische ontwikkelingen en laat zij zien dat het mogelijk is om met elektrische vrachtwagens te rijden. Dat kan natuurlijk ook op waterstof. Want ook de Utrechtse VVD heeft om ruimte voor een waterstoftankstation gevraagd. Belangrijk is dat de gemeente deze voorbeeldrol oppakt en laat zien dat het rijden met zero emission trucks mogelijk is.

Kortom…
Het uitrollen van (snel)laadfaciliteiten voor vrachtwagens kan beginnen. Dat hoeft niet in één keer, maar kan geleidelijk (immers, de elektrische vrachtwagens zijn er nog niet). Het is wel belangrijk dat de gemeente, en dus de politiek, haar medewerking verleent: zorg ervoor dat bedrijven op eigen terrein (snel)laadpalen mogen plaatsen, zorg voor ruimte voor snellaadpalen voor vrachtwagens op een aantal logische openbare plaatsen (maak een plan samen met bedrijven, toets dit plan, en zorg voor een aanbesteding), ga met de netwerkbeheerder in gesprek over wat er nodig is om de uitrol van elektrische vrachtvervoer mogelijk te maken, en pak de eigen voorbeeldrol op.
De politiek is aan zet!