In tijden van Corona...

Het gebeurt zelden dat de veerkracht en geduld van ons land en onze stad zo op de proef worden gesteld. We staan met z’n allen voor een enorme opgave om het corona-virus onder controle te houden. Als Utrechtse VVD zetten we ons in om onze stad gezond, veilig en leefbaar te houden.

© NIAID

Het kabinet en de gemeente Utrecht hebben hiervoor ingrijpende maatregelen genomen. Deze maatregelen raken iedereen in meer of mindere mate, maar we voelen ze allemaal. We zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen nodig zijn om dit virus te bestrijden.

De prioriteit van de Utrechtse VVD ligt de komende tijd bij de gezondheid en het welzijn van de Utrechters. We zullen alle mogelijkheden aangrijpen om de gezondheidszorg te ondersteunen en de zorg aan mensen die ziek zijn te waarborgen, alsmede verdere verspreiding van het virus in te dammen.

Onze steun en respect gaan uit naar hen die de vitale functies voor de stad voortzetten en voor ons aan het werk blijven: naar hulpverleners, zorgpersoneel, agenten, winkelpersoneel, vuilnismannen, OV-personeel, leraren en personeel in de kinderopvang. En ook naar alle mantelzorgers en iedereen die wat voor een medemens doet.

Wij zien dat de afgekondigde maatregelen veel Utrechtse ondernemers hard raken en dat hun inkomsten - en soms zelfs voorbestaan - onder druk staan. Vanuit het kabinet zijn al veel maatregelen aangekondigd om hen te ondersteunen. We zullen ons ervoor inzetten dat ook vanuit de gemeente zo veel mogelijk gedaan wordt om ondernemers te helpen.

We zullen het gemeentebestuur verzoeken om de mogelijkheden hiervoor in kaart te brengen en denken daarbij zelf concreet aan het opschorten van lokale belastingen of hulp bij aanvraag van gemeentelijke regelingen. Wij hopen dat met de maatregelen de gezondheid van de mensen in Utrecht zo veel mogelijk wordt gewaarborgd. Heb je vragen, heb je ideeen over hoe zaken beter of anders kunnen: laat het ons weten en neem contact met een van onze raadsleden. Een overzicht van contactgegevens vind je onder het kopje ‘mensen’.

Tot slot: hou vol, let goed op elkaar en help elkaar waar nodig.