Emissieloos vervoer: ja. Milieuzone/autoverbod: nee

De VVD is voorstander van emissieloos vervoer: auto’s zonder uitstoot. Echter, wel op vrijwillige basis: dus niet met een autoverbod voor andere auto’s. De Utrechtse milieuzone heeft niet geholpen, en de nieuwe versie van de milieuzone helpt ook niet.

De VVD ziet graag meer ruimte voor elektrische auto’s en heeft zelfs om ruimte voor een waterstoftankstation gevraagd. Er komen inmiddels meer laadpalen, zodat inwoners die willen overstappen op een elektrische auto, dat ook kunnen doen. Het waterstoftankstation is er nog steeds niet, tot ergernis van de VVD en van ondernemers die een waterstofvrachtwagen of -bestelbus wilden aanschaffen. Kortom, de VVD juicht de overstap naar emissieloos vervoer toe. Maar wel op vrijwillige basis!

De milieuzone is eigenlijk een autoverbod: de stad zal ook in de toekomst toegankelijk moeten blijven voor auto’s. We zien dat nu in tijdens de coronacrisis veel inwoners het veiliger vinden om met een auto te reizen dan met het OV. Deze keuzevrijheid moet mogelijk blijven. De plannen voor een strengere milieuzone zorgen er juist voor dat mensen die geen nieuwe auto kunnen kopen, geen keuze meer hebben: zij moeten met het OV. Dat is geen vrijheid, en het zorgt voor ongelijkheid in de samenleving. Dat kan niet.

Daarnaast heeft onderzoek van TNO uitgewezen dat de huidige milieuzone niet werkt. De lucht is niet door milieuzone schoner geworden. De lucht is wel schoner geworden door de overstap naar elektrische bussen. Dat werkt dus wel. Met de plannen voor de nieuwe milieuzone vraagt de VVD zich af waarom er niet geleerd wordt van eerder onderzoek.

Verder is het van belang dat in deze zware economische crisis ondernemers niet verplicht worden om extra in hun wagenpark te investeren. Als je nu als schilder of timmerman een dieselbusje hebt, dan wil je daar misschien nog mee doorrijden, omdat je nu niet wil of kan investeren in deze onzekere tijd. De overstap naar elektrische voertuigen komt echt wel, maar dat hoeft niet opgelegd te worden.

Overigens heeft de VVD ook gevraagd om faciliteiten te bieden voor elektrische trucks. Het antwoord van het linkse college: die zijn er nog niet, dus we doen dat niet. En nu komt datzelfde college met de verplichting dat binnen 5 jaar er alleen nog maar elektrische trucks in de stad mogen komen. De realiteitszin is ver te zoeken.

Op dit moment worden er nog steeds dieselbestelbusjes en vrachtwagen verkocht. Zelfs als alle nieuwe vrachtwagens en bestelbusjes elektrisch zouden zijn, dan nog is er een tweedehands markt en zouden binnen 5 jaar niet alle vrachtwagens en bestelbusjes in Utrecht emissieloos zijn. Kortom, het is totaal niet realistisch om in 2025 alle bestelbusjes en vrachtwagens op diesel of benzine te weren.

Tot slot, het uitbreiden van de milieuzone naar zo het grootste gedeelte van stad zorgt ervoor dat een groot gedeelte van de inwoners geen oude auto (diesel) meer mag hebben. Dus daar gaat je oldtimer waar je al die jaren zo goed voor hebt gezorgd. Daar gaat je vrijheid om te rijden in de auto die jij wilt, ook al rijd je misschien niet zoveel en stoot je ook niet zoveel CO2 uit. De VVD wil geen uitbreiding van de milieuzone.

Kortom, de plannen voor de strengere milieuzone zijn ronduit slecht. Laten we vertrouwen op de Utrechtse inwoners en ondernemers dat zij in de toekomst vanzelf overstappen naar elektrische auto’s en waterstofauto’s: het is hun keuze en zij kiezen vanzelf voor de nieuwe modellen van autofabrikanten. De VVD is een partij waar vrijheid belangrijk is en het autoverbod dat de milieuzone heet gaat daar tegenin. Daarom roept de VVD het college op om meer vertrouwen te hebben in de inwoners en ondernemers van Utrecht!