Utrechtse rellen: Ondanks een aantal strategische inschattingsfouten is erger voorkomen.

Dinsdagavond 25 augustus jl. keerde de gemeenteraad, mede op verzoek van de Utrechtse VVD, terug van reces om te praten over de zomerrellen die hebben plaatsgevonden in o.a. Kanaleneiland, Overvecht, Hoograven, Zuilen en Ondiep.

Op verschillende avonden waren er 10-tallen tot 300 man op de been om doelgericht de confrontatie te zoeken met de politie. Er zijn stenen en zwaar vuurwerk naar politieagenten gegooid, er zijn een auto en een scooter in de brand gestoken, er is een openbare orde camera vernield en zo nog meer.

Het gedrag van de relschoppers, die om welke reden dan ook dit gedrag vertoonden, is onacceptabel. Dit gedrag kan onder geen enkele omstandigheid getolereerd en goedgepraat worden.

Tijdens het spoeddebat werd duidelijk dat de strategie van de driehoek (OM, politie en (loco)burgemeester) was om tijdens de eerste avond van de rellen in Kanaleneiland, waar 250-300 jongeren op de been waren, niet in te grijpen en zo escalatie te voorkomen. Ook werd er niet ingegrepen toen de eerste vernielingen werden aangericht. Ingrijpen zou namelijk als een rode lap kunnen werken.

Uiteraard is voorkomen altijd beter dan ingrijpen en heeft de-escaleren de voorkeur boven escalatie. Echter was voor ons het punt van de-escaleren al bereikt, toen de eerste vernielingen werden aangebracht en de ME de brandweer moest begeleiden zodat zij veilig een brand konden blussen.

De loco-burgemeester gaf tijdens het debat van dinsdag aan dat vanwege de vele rellen in heel Nederland op dat moment, ze van tevoren te horen hadden gekregen dat er geen extra politiecapaciteit beschikbaar was voor Utrecht.

Gemeenteraadslid Queeny Rajkowski: “Dit is kwalijk. Vanwege deze strategie zijn opties zoals opschalen met marechaussee van tevoren niet onderzocht. Wat betekent dat toen gedurende de avond extra inzet toch nodig bleek, er niet meer ingegrepen kon worden. Een strategische inschattingsfout.”

Tijdens het debat zijn verschillende oplossingen besproken om relschoppers aan te pakken en rellen te voorkomen.

Queeny Rajkowski: “Waar waren de ouders? En hoe is de situatie thuis? Wat doet een 14- jarige relschopper middenin de nacht op straat? Zijn er jongere broertjes of zusjes in opleiding om zich tegen het systeem te keren? Gelukkig is er toegezegd dat ouders, desnoods verplicht, meegenomen gaan worden in de aanpak en vervolging van  minderjarige relschoppers, het verhalen van de schade en het zorgen voor een stabiele toekomst op het rechte pad.”