Maak van Overvecht geen utopie

Er worden jaarlijks tientallen miljoenen gestoken in de Utrechtse wijk Overvecht. Zo werd bijvoorbeeld in februari van dit jaar bekend dat het Rijk 10 miljoen uittrekt om Overvecht een extra impuls te geven.

Dat geld werd gebruikt voor meer werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, veiligheid en sociale verbondenheid, maar ook voor thema’s als wonen, klimaatadaptatie, energietransitie, groen en recreatie.

Volgens de Utrechtse VVD merken de bewoners weinig van de ‘dure projecten’ die worden opgetuigd. Morgen wordt er over de plannen voor Overvecht gesproken in de Utrechtse gemeenteraad. Naar aanleiding van die vergadering heeft de VVD een onderzoek laten uitvoeren en een opiniestuk geschreven. Dat artikel is hieronder te lezen.

‘Maak van Overvecht geen utopie’

Tientallen miljoenen gaan er jaarlijks naar de Utrechtse wijk Overvecht. Helaas merken bewoners weinig van de dure projecten die worden opgetuigd. Het echte ‘goud’ van deze wijk wordt niet verzilverd: de inzet van de bijzonder veel actieve bewoners die Overvecht rijk is. Donderdag vergadert de gemeenteraad over dit onderwerp.

Inwonersparticipatie is de natte droom van menig wethouder. Zeker in een wijk als Overvecht met criminaliteitsproblemen, bewoners met zorgelijke financiële en gezondheidssituaties. Al jaren probeert de lokale overheid de potentie uit deze groenste wijk van Utrecht te halen door er tientallen miljoenen in te stoppen. Zonder merkbaar resultaat. Soms lijkt het alsof de bewoners beter af zouden zijn als met al dat geld schulden zouden worden afbetaald en gezondheidskosten vergoed. Dit moet veranderen voordat actieve bewoners uit frustratie stoppen met hun vrijwillige inzet. Dan wordt het verbeteren van de wijk steeds meer een utopie.

Bewoners zijn namelijk de essentiële schakel om wijkverbetering in gang te zetten. Uit de Asset-Based Community Development-benadering, opgesteld door Kretzman en McKnight in 1993, blijkt dat het geven van regie cruciaal is.

Momenteel raakt het enthousiasme van de actieve bewoners in Overvecht echter bedrukt. Ze vragen om concrete doelen en krijgen vage ambities. Ze vragen om het verbeteren van de wijkveiligheid, maar er worden juist handhavers uit Overvecht weggehaald.

De gemeente zegt ‘ruimte te geven aan bewoners’. Deze uitspraak legt de vinger op de zere plek. Het gaat niet om ruimte geven. Het gaat om faciliteren van de ruimte die bewoners willen nemen.

Huur dus geen externe dure bureaus in voor ‘leuke projectjes’ in de wijk, die bewoners zelf wellicht nog leuker en relevanter zouden hebben gemaakt als zij de regie zouden hebben gehad. Creëer een ‘groen licht’ voor bewonersinitiatieven en maak echt gebruik van bewoners die de schakel zijn tussen buurt/wijk en gemeente. Voordat er projectlijsten liggen.

Laat politieke stokpaardjes los. Voelen bewoners zich onveilig? Ga langs met de wijkagent en kijk welke maatregelen er in de openbare ruimte genomen kunnen worden. Hebben jongeren geen plek om te puberen en met leeftijdsgenootjes om te gaan? Faciliteer openbare sportplekken en kijk waar zij hier een rol in kunnen spelen zodat ze werk- of stage ervaring op kunnen doen.

Het is uiteraard niet zo dat de gemeente Utrecht niets van dit alles doet. Het echt gebruik maken van de kracht van de wijk is echter het missende puzzelstukje. Daarnaast worden er lijsten met projecten naar de gemeenteraad gestuurd waarvan het onduidelijk is wat de onderlinge samenhang is of wat de selectiecriteria waren voor financiering. Ondertussen hebben bewoners nog steeds dagelijks last van bijvoorbeeld te snel rijdend verkeer of de stankoverlast van de rioolwaterzuivering in het westen van Overvecht.

Juist in coronatijd is het belangrijk om Overvecht niet uit het oog te verliezen. Bewoners zijn thuis en willen wellicht een actieve bijdrage leveren aan hun omgeving. Dus: stop met het ‘geven’ van ruimte en durf te investeren in onderwerpen waar bewoners om vragen en die wellicht niet goed bij een politieke kleur passen zoals veiligheid. Maak van Overvecht geen utopisch project. Accepteer, juist in de wijken waar je de bewoners zo hard nodig hebt, dat zij ruimte nemen en maak hen faciliteren nummer 1 prioriteit.