Slotdebat Programmabegroting: Utrecht sterker uit de crisis

Deze programmabegroting staat voor een groot deel in het teken van de coronacrisis die onze stad hard raakt. De zekerheden van een jaar geleden lijken verder weg dan ooit. Utrechters hebben dierbaren, familieleden verloren door het vreselijke virus, raakten hun baan kwijt of moesten hun zaak sluiten. Onze gedachten gaan ook vandaag naar hen uit. In dit tijdsgewricht staat de gemeente voor lastige keuzes.

© Photo by StellrWeb on Unsplash

Crisisbegroting 2021-2024

Ook dit jaar laat de VVD zien hoe het anders kan. Het zijn donkere tijden voor de wereld, ons land en onze stad door de rondrazende pandemie. Maar er gloort hoop aan de horizon. Net zoals het licht van de zon dat ’s-ochtends de komst van een nieuwe dag aankondigt, hebben wij het rotsvaste vertrouwen dat Utrecht sterker uit deze coronacrisis kan komen.

In onze crisisbegroting, laten we zien welke andere keuzes kunnen worden gemaakt. Keuzes die de stad vrijer maken en bewoners vertrouwen en verantwoordelijk geeft, maar vooral: keuzes waardoor Utrecht, haar bewoners en ondernemers, sterker uit de crisis komen.

 • We verlagen de lasten voor bewoners en ondernemers. Meest in het oog springend: de ozb en de precariobelasting. De terrasbelasting over 2020 schelden we kwijt.
 • We draaien die absurde verhoging van de parkeertarieven terug.
 • Investeren in veiligheid en de meest kwetsbare wijken van onze stad
 • We handhaven de aanpak van graffiti, pakken hinderlijk gestalde fietsen in de Binnenstad aan en maken de grachten en de wateren schoon
 • Meer mensen gaan aan het werk en uit de bijstand, werken gaat meer lonen. De aanpak van schulden breiden we uit Met een coronafonds ter waarde van 10 miljoen euro creëren we nieuwe banen en stageplekken en geven we een impuls aan de economie
 • We investeren in de groei van stad, in goede sportvoorzieningen en maken de bewonersinitiatieven bij de Maliebaan, Alexander Numankade mogelijk
 • We handhaven de verkiezingsborden, steken geld in het terugbrengen van het lerarentekort, het vergroenen van terrassen, goede toiletvoorzieningen en maken een begin met het verlagen van de stadsschuld.


Zie hier de stemming van de moties: 

Amendement: Utrecht sterker uit de crisis

  Amendement: Afschaffen terras- en reclamebelasting 

  Motie: Kwijtschelden terrasbelasting 2020

  Motie: Prioritering Coronamaatregelen

  Motie: Inzicht in effect coronamaatregelen op werkgelegenheid en economie

  Amendement: Help de horeca duurzaam de winter door

  Motie: Vergunning in een dag voor ondernemers.

  Motie: Invoeren MKB-toets, goed voor ondernemers 

  Motie: Meer informatie over en grip op vertraging in projecten

  Amendement: Raad in positie, ook bij herprioritering Merwedekanaalzone 

  Motie: Geld voor het zwembad in het Maximapark

  Motie: Faseringsopsties in Planstudie Rijnenburg

  Motie: Prioriteit voor Molen Rijn en Zon 

  Amendement: Utrecht 900 jaar, 10 herinneringsbomen 

  Motie: Altijd digitale participatie

  Motie: Doeltreffende raad

  Zie bijlage voor de spreektekst en crisisbegroting of klik hier voor de uitzending.